Sự Kiện

Hội thảo: Thỏa thuận Xanh EU và Tác động tới xuất khẩu Việt Nam - Những điều doanh nghiệp cần biết
Hội thảo: Thỏa thuận Xanh EU và Tác động tới xuất khẩu Việt Nam - Những điều doanh nghiệp cần biết

08/11/2023

Thời gian: 8h00 – 11h30 sáng Thứ Năm, ngày 16 tháng 11 năm 2023
Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 7, Trụ sở VCCI (Tòa bên ngoài), 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Hội thảo: Đánh giá 02 năm thực thi EVFTA tại Việt Nam từ góc nhìn doanh nghiệp
Hội thảo: Đánh giá 02 năm thực thi EVFTA tại Việt Nam từ góc nhìn doanh nghiệp

01/11/2022

Thời gian: 8h00 – 11h30 sáng Thứ Năm, ngày 10 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: 
Trực tiếp tại Hội trường 1, Tầng 7, Trụ sở VCCI, 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Trực tuyến tại Kênh YouTube và Facebook của Trung tâm WTO và Hội nhập –VCCI

Webinar: Tăng cường đầu tư trực tiếp của Australia vào Việt Nam trong bối cảnh hội nhập CPTPP và RCEP
Webinar: Tăng cường đầu tư trực tiếp của Australia vào Việt Nam trong bối cảnh hội nhập CPTPP và RCEP

17/12/2021

Thời gian: 9h00 – 11h00 sáng Thứ Tư, ngày 22 tháng 12 năm 2021 Địa điểm: Trực tuyến tại nền tảng Zoom

Webinar: Thúc đẩy thương mại Việt Nam - Đức thông qua EVFTA - Những điều doanh nghiệp cần biết
Webinar: Thúc đẩy thương mại Việt Nam - Đức thông qua EVFTA - Những điều doanh nghiệp cần biết

11/12/2021

Thời gian: 9.00 – 11.00 sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Trực tuyến tại Kênh YouTube và Facebook của Trung tâm WTO và Hội nhập –VCCI
 

Hội thảo trực tuyến: Hiệp định RCEP - Những điều doanh nghiệp cần biết
Hội thảo trực tuyến: Hiệp định RCEP - Những điều doanh nghiệp cần biết

29/10/2021

Thời gian: 9h00 – 11h00 sáng Thứ Sáu, ngày 5 tháng 11 năm 2021

Hội thảo: Hai năm thực thi Hiệp định CPTPP tại Việt Nam - Đánh giá từ góc nhìn doanh nghiệp
Hội thảo: Hai năm thực thi Hiệp định CPTPP tại Việt Nam - Đánh giá từ góc nhìn doanh nghiệp

07/04/2021

Thời gian: 8h00-11h30 sáng Thứ Tư ngày 07 tháng 04 năm 2021
Địa điểm: Hội trường 1 Tầng 7, Trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội (Tòa phía ngoài)
Hội thảo: Quan hệ thương mại Việt Nam - Canada: Đánh giá 02 năm thực hiện CPTPP và Hướng tới tương lai bền vững hậu COVID-19
Hội thảo: Quan hệ thương mại Việt Nam - Canada: Đánh giá 02 năm thực hiện CPTPP và Hướng tới tương lai bền vững hậu COVID-19

23/03/2021

Thời gian: 8.00 - 11.30 Thứ Ba ngày 23 tháng 03 năm 2021
Địa điểm: Phòng Sông Hồng, Khách sạn Sheraton, Số 11 Xuân Diệu, Hà Nội

Hội thảo: Thực hiện hiệu quả Hiệp định RCEP gắn với cải thiện tính tự chủ của nền kinh tế: Yêu cầu hoàn thiện thể chế thương mại và đầu tư ở Việt Nam
Hội thảo: Thực hiện hiệu quả Hiệp định RCEP gắn với cải thiện tính tự chủ của nền kinh tế: Yêu cầu hoàn thiện thể chế thương mại và đầu tư ở Việt Nam

25/01/2021

Thời gian: 8.15 - 11.30 Thứ Tư ngày 20 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
1 2 3 4 5 6 7 8