Sự Kiện

Webinar: Thúc đẩy thương mại Việt Nam - Đức thông qua EVFTA - Những điều doanh nghiệp cần biết
Webinar: Thúc đẩy thương mại Việt Nam - Đức thông qua EVFTA - Những điều doanh nghiệp cần biết

09/12/2021

Thời gian: 9.00 – 11.00 sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Trực tuyến tại Kênh YouTube và Facebook của Trung tâm WTO và Hội nhập –VCCI
 

Hội thảo: Hoạt động xây dựng pháp luật thực thi CPTPP - Đánh giá hiệu quả thực hiện và Hàm ý chính sách
Hội thảo: Hoạt động xây dựng pháp luật thực thi CPTPP - Đánh giá hiệu quả thực hiện và Hàm ý chính sách

30/10/2021

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực với Việt Nam được gần 03 năm. Trong thời gian này, Việt Nam đã triển khai một khối lượng công việc lớn để thực thi CPTPP. Trong đó, đáng chú ý nhất là công tác xây dựng pháp luật (XDPL) thực thi các cam kết thế hệ mới, tiêu chuẩn cao của CPTPP.

Hội thảo trực tuyến: Hiệp định RCEP - Những điều doanh nghiệp cần biết
Hội thảo trực tuyến: Hiệp định RCEP - Những điều doanh nghiệp cần biết

29/10/2021

Thời gian: 9h00 – 11h00 sáng Thứ Sáu, ngày 5 tháng 11 năm 2021

Hội thảo: Hai năm thực thi Hiệp định CPTPP tại Việt Nam - Đánh giá từ góc nhìn doanh nghiệp
Hội thảo: Hai năm thực thi Hiệp định CPTPP tại Việt Nam - Đánh giá từ góc nhìn doanh nghiệp

07/04/2021

Thời gian: 8h00-11h30 sáng Thứ Tư ngày 07 tháng 04 năm 2021
Địa điểm: Hội trường 1 Tầng 7, Trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội (Tòa phía ngoài)
Hội thảo: Bảo đảm Gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam - Thực thi Hiệp định VPA-FLEGT
Hội thảo: Bảo đảm Gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam - Thực thi Hiệp định VPA-FLEGT

31/03/2021

Thời gian: 8g00-11g30 sáng Thứ Tư ngày 31 tháng 3 năm 2021

Địa điểm: Hội trường 1 Tầng 7, Trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội (Tòa phía ngoài)

Khóa Đào tạo: Bảo đảm Gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam - Những vấn đề cốt lõi
Khóa Đào tạo: Bảo đảm Gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam - Những vấn đề cốt lõi

31/03/2021

Thời gian: 13:00 – 17:00, Chiều thứ Tư ngày 31 tháng 03 năm 2021

Địa điểm: Hội trường 2, Tầng 7 Trụ sở VCCI (Tòa phía ngoài), Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Hội thảo: Quan hệ thương mại Việt Nam - Canada: Đánh giá 02 năm thực hiện CPTPP và Hướng tới tương lai bền vững hậu COVID-19
Hội thảo: Quan hệ thương mại Việt Nam - Canada: Đánh giá 02 năm thực hiện CPTPP và Hướng tới tương lai bền vững hậu COVID-19

23/03/2021

Thời gian: 8.00 - 11.30 Thứ Ba ngày 23 tháng 03 năm 2021
Địa điểm: Phòng Sông Hồng, Khách sạn Sheraton, Số 11 Xuân Diệu, Hà Nội

Hội thảo: Thực hiện hiệu quả Hiệp định RCEP gắn với cải thiện tính tự chủ của nền kinh tế: Yêu cầu hoàn thiện thể chế thương mại và đầu tư ở Việt Nam
Hội thảo: Thực hiện hiệu quả Hiệp định RCEP gắn với cải thiện tính tự chủ của nền kinh tế: Yêu cầu hoàn thiện thể chế thương mại và đầu tư ở Việt Nam

25/01/2021

Thời gian: 8.15 - 11.30 Thứ Tư ngày 20 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
1 2 3 4 5 6 7 8