Sự Kiện

Hội thảo "Vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên ở Việt Nam - Kết quả và Bài học kinh nghiệm"
Hội thảo "Vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên ở Việt Nam - Kết quả và Bài học kinh nghiệm"

15/09/2014

Thời gian: 8g15-11g30 Thứ Năm, ngày 18 tháng 9 năm 2014

Địa điểm: Hội trường số 1 – Tầng 7 – Trụ sở VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Hội thảo "Tự chủ kinh tế trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau"
Hội thảo "Tự chủ kinh tế trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau"

30/06/2014

Thời gian: 8.00-12.00 Thứ Năm ngày 3 tháng 7 năm 2014

Địa điểm: Hội trường Tầng 7 – Trụ sở VCCI, 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Hội thảo "Tận dụng công cụ GOOGLE để kinh doanh hiệu quả"
Hội thảo "Tận dụng công cụ GOOGLE để kinh doanh hiệu quả"

26/06/2014

Thời gian: 8h30-12h00 Thứ sáu ngày 27/06/2014

Địa điểm: Phòng Spring, Tầng 2, tòa nhà VCCI Tower (mới), Số 9 Đào Duy Anh - Hà Nội

Hội thảo “Kiện chống bán phá giá ở Việt Nam – Đánh thức công cụ bị bỏ quên”
Hội thảo “Kiện chống bán phá giá ở Việt Nam – Đánh thức công cụ bị bỏ quên”

17/07/2013

Thời gian: 8g15-11g30 Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2013

Địa điểm: Hội trường số 1 – Tầng 7 – Trụ sở VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Hội thảo "Quy tắc xuất xứ hàng hóa và Thủ tục Hưởng ưu đãi thuế quan theo các FTA của Hoa Kỳ"
Hội thảo "Quy tắc xuất xứ hàng hóa và Thủ tục Hưởng ưu đãi thuế quan theo các FTA của Hoa Kỳ"

04/12/2012

Thời gian: 8.00g - 11.30g Thứ Tư, ngày 05 tháng 12 năm 2012

Địa điểm: Phòng hội thảo số 4, tầng 2, Khách sạn Công đoàn 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hội thảo "Kiện ra Tòa án Hoa Kỳ và WTO để bảo vệ lợi ích xuất khẩu trước các biện pháp CBPG-CTC tại Hoa Kỳ"
Hội thảo "Kiện ra Tòa án Hoa Kỳ và WTO để bảo vệ lợi ích xuất khẩu trước các biện pháp CBPG-CTC tại Hoa Kỳ"

21/05/2012

Thời gian: 8:30-11:30 Thứ Năm ngày 24 tháng 5 năm 2012
Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7, Trụ sở VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Hội thảo “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và ý nghĩa đối với doanh nghiệp”
Hội thảo “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và ý nghĩa đối với doanh nghiệp”

18/05/2012

Thời gian:      8.00 – 12.00, thứ Tư ngày 23 tháng 05 năm 2012

Địa điểm:       Phòng họp 1, tầng 1, Nhà khách Bộ Quốc phòng, 33ª Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

Hội thảo "5 năm thành viên WTO - Việt Nam đã và sẽ ở đâu trong quá trình hội nhập?"
Hội thảo "5 năm thành viên WTO - Việt Nam đã và sẽ ở đâu trong quá trình hội nhập?"

28/02/2012

Thời gian: 8.00-11.45 ngày thứ Tư 29 tháng 2 năm 2012 Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 3 - Khách sạn Fortuna 6B Láng Hạ - Hà Nội

6 7 8 9 10 11