Sự Kiện

Hội thảo: Hai năm thực thi Hiệp định CPTPP tại Việt Nam - Đánh giá từ góc nhìn doanh nghiệp
Hội thảo: Hai năm thực thi Hiệp định CPTPP tại Việt Nam - Đánh giá từ góc nhìn doanh nghiệp

07/04/2021

Thời gian: 8h00-11h30 sáng Thứ Tư ngày 07 tháng 04 năm 2021
Địa điểm: Hội trường 1 Tầng 7, Trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội (Tòa phía ngoài)
Hội thảo: Bảo đảm Gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam - Thực thi Hiệp định VPA-FLEGT
Hội thảo: Bảo đảm Gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam - Thực thi Hiệp định VPA-FLEGT

31/03/2021

Thời gian: 8g00-11g30 sáng Thứ Tư ngày 31 tháng 3 năm 2021

Địa điểm: Hội trường 1 Tầng 7, Trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội (Tòa phía ngoài)

Khóa Đào tạo: Bảo đảm Gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam - Những vấn đề cốt lõi
Khóa Đào tạo: Bảo đảm Gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam - Những vấn đề cốt lõi

31/03/2021

Thời gian: 13:00 – 17:00, Chiều thứ Tư ngày 31 tháng 03 năm 2021

Địa điểm: Hội trường 2, Tầng 7 Trụ sở VCCI (Tòa phía ngoài), Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Hội thảo: Quan hệ thương mại Việt Nam - Canada: Đánh giá 02 năm thực hiện CPTPP và Hướng tới tương lai bền vững hậu COVID-19
Hội thảo: Quan hệ thương mại Việt Nam - Canada: Đánh giá 02 năm thực hiện CPTPP và Hướng tới tương lai bền vững hậu COVID-19

23/03/2021

Thời gian: 8.00 - 11.30 Thứ Ba ngày 23 tháng 03 năm 2021
Địa điểm: Phòng Sông Hồng, Khách sạn Sheraton, Số 11 Xuân Diệu, Hà Nội

Hội thảo: Thực hiện hiệu quả Hiệp định RCEP gắn với cải thiện tính tự chủ của nền kinh tế: Yêu cầu hoàn thiện thể chế thương mại và đầu tư ở Việt Nam
Hội thảo: Thực hiện hiệu quả Hiệp định RCEP gắn với cải thiện tính tự chủ của nền kinh tế: Yêu cầu hoàn thiện thể chế thương mại và đầu tư ở Việt Nam

25/01/2021

Thời gian: 8.15 - 11.30 Thứ Tư ngày 20 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Hội thảo TP.HCM: Phòng vệ thương mại - Công cụ bảo vệ lợi ích ngành sản xuất nội địa trong bối cảnh hội nhập
Hội thảo TP.HCM: Phòng vệ thương mại - Công cụ bảo vệ lợi ích ngành sản xuất nội địa trong bối cảnh hội nhập

28/10/2020

Thời gian: 8.00 – 12.00 Thứ Tư, ngày 04 tháng 11 năm 2020 

Địa điểm: Nhà khách Quốc Hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hội thảo: Phòng vệ thương mại - Công cụ bảo vệ lợi ích ngành sản xuất nội địa trong bối cảnh hội nhập
Hội thảo: Phòng vệ thương mại - Công cụ bảo vệ lợi ích ngành sản xuất nội địa trong bối cảnh hội nhập

16/10/2020

Thời gian: 8.00 – 12.00 Thứ Ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 7, Trụ sở VCCI, 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Hội thảo: Hiệp định EVFTA - Những điều doanh nghiệp cần biết tại TP.HCM
Hội thảo: Hiệp định EVFTA - Những điều doanh nghiệp cần biết tại TP.HCM

28/09/2020

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) đã chính thức có hiệu lực được gần 02 tháng. Một số doanh nghiệp đã được hưởng những lợi ích đầu tiên từ Hiệp định thế hệ mới, tiêu chuẩn cao, hứa hẹn nhiều kỳ vọng này.
1 2 3 4 5 6 7 8