Lấy ý kiến Doanh nghiệp về Hồ sơ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP

11/06/2024 09:47 - 32 lượt xem

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại (sau đây gọi tắt là Nghị định).

 

Nội dung của Hồ sơ Dự thảo Nghị định bao gồm:

 

- Tờ trình về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

 

- Dự thảo 02 Nghị định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

 

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

 

- Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

 

Dự kiến Dự thảo này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam; doanh nghiệp sản xuất hàng hóa của Việt Nam; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh liên quan đến hàng hóa bị đề nghị điều tra; người tiêu dùng hàng hóa bị đề nghị điều tra. Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

 

Các góp ý của doanh nghiệp xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập trước ngày 18/07/2024 qua email hoặc qua đường bưu điện tới:

 

          Trung tâm WTO và Hội nhập

           Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

           Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

           Điện thoại: 024-35771458

           Email: banthuky@trungtamwto.vn

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp.

 

Tài liệu liên quan đến Dự thảo được đính kèm ở dưới đây:

Tải tài liệu
Tờ trình về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP
Dự thảo 02 Nghị định
Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP
Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 10/2018/NĐ-CP
Quảng cáo sản phẩm