Media

Phòng vệ thương mại: Sử dụng và Ứng phó - BNEWS

14/09/2021

Việc một loạt các Hiệp định thương mại tư do mà Việt Nam tham gia có hiệu lực thực thi đã khiến các vụ việc phòng vệ thương mại gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam có chiều hướng gia tăng, phức tạp.
Sử dụng hiệu quả công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập

17/08/2021

Sử dụng hiệu quả công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập | Truyền Hình Nhân Dân
Xung quanh vấn đề áp thuế chống bán phá giá tôm xuất khẩu

18/05/2015

Xung quanh vấn đề áp thuế chống bán phá giá tôm xuất khẩu
Đổi mới các công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập

08/09/2017

Đổi mới các công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập
Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tại Việt Nam

25/07/2019

Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tại Việt Nam
Luật sư kinh tế - Các biện pháp tự vệ trong Thương mại quốc tế

25/07/2019

Luật sư kinh tế - Các biện pháp tự vệ trong Thương mại quốc tế