Thực tiễn bị điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu từ Hoa Kỳ

15/12/2022 04:18 - 78 lượt xem

Để tận dụng lợi thế của việc mở cửa thị trường quốc tế và toàn cầu hóa, Hoa Kỳ cũng thúc đẩy việc xuất khẩu sang các quốc gia khác, tuy nhiên, hàng hóa xuất khẩu của Hoa Kỳ cũng đang phải đối mặt với các cuộc điều tra PVTM ở các nước khác.

 

Tổng cộng, Hoa Kỳ là mục tiêu của 317 cuộc điều tra Chống bán phá giá, 24 cuộc điều tra Chống trợ cấp và 408 trường hợp Tự vệ từ năm 1995 trở đi cho đến hết năm 2021. Vì một trường hợp Tự vệ được áp dụng đối với tất cả các quốc gia như nhau trên cơ sở MFN, nên có thể hiểu rằng tất cả các trường hợp này cũng đều nhắm vào EU, tuy nhiên, không phải tất cả các sản phẩm đều có thể liên quan đến kinh tế đối với EU. Chi tiết về số lượng các vụ việc bị khởi xướng và áp dụng biện pháp xem tại Bảng dưới đây:

 

Bảng 1: Các vụ điều tra PVTM được khởi xướng đối với Hoa Kỳ

 

Điều tra CBPG

Điều tra CTC

Điều tra tự vệ

Tổng

Bị khởi xướng điều tra

317

24

408

749

Bị áp dụng biện pháp

199

12

206

417

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Theo thống kê của WTO, sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất là mặt hàng mà EU bị áp thuế PVTM nhiều nhất với tổng cộng 88 vụ điều tra áp dụng biện pháp PVTM (trong đó có 51 biện pháp CBPG, 1 biện pháp CTC và 36 biện pháp tự vệ). Các mặt hàng xuất khẩu khác của Hoa Kỳ như sản phẩm hóa chất; nhựa, cao su; hàng dệt may; máy móc và thiết bị điện… cũng là đối tượng thường xuyên bị điều tra và áp đặt các biện pháp PVTM (Chi tiết xem tại Bảng dưới).

 

Bảng 2: Tốp các mặt hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ bị áp thuế PVTM nhiều nhất

Mặt hàng

Các biện pháp CBPG

Các biện pháp CTC

Các biện pháp Tự vệ

Tổng

Hóa chất và các sản phẩm liên quan

91

3

36

130

Kim loại cơ bản và sản phẩm của chúng

19

1

54

74

Nhựa, sản phẩm từ nhựa; cao su, sản phẩm từ cao su

34

0

7

41

Thực phẩm chế biến, đồ uống, rượu mạnh và giấm, thuốc lá và các sản phẩm sản xuất thay thế thuốc lá

4

3

17

24

Máy móc, thiết bị điện

8

0

13

21

Các sản phẩm dệt may

4

0

17

21

Các sản phẩm bằng đá, thạch cao; sản phẩm gốm sứ; thủy tinh

5

0

15

20

Bột giấy từ gỗ hoặc từ vật liệu xơ sợi xenlulo khác

12

0

6

18

Động vật, sản phẩm từ động vật

6

2

9

17

Các sản phẩm rau quả

3

0

14

17

Sản phẩm khác

13

3

18

34

Tổng

199

12

206

417

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Khi các nhà sản xuất hoặc xuất khẩu trong nước phải đối mặt với một cuộc điều tra phòng vệ thương mại, Văn phòng Thực thi và Tuân thủ (thuộc Cơ quan Quản lý Thương mại, Bộ Thương mại Hoa Kỳ) sẽ thông qua Nhân viên Tuân thủ Biện pháp PVTM (TRCS) hỗ trợ các nhà sản xuất và xuất khẩu Hoa Kỳ trong các thủ tục điều tra. TRCS có thể giúp các nhà sản xuất và xuất khẩu trong việc giải thích quá trình điều tra, tiếp cận các tài liệu điều tra nước ngoài, giải quyết các mối quan ngại với chính phủ nước ngoài và vận động đối xử công bằng và minh bạch đối với các bên bị ảnh hưởng của Hoa Kỳ.

 

Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Quảng cáo sản phẩm