Thực tiễn điều tra và áp dụng biện pháp chống bán phá giá tại Hoa Kỳ

15/12/2022 08:19 - 294 lượt xem

Theo số liệu thống kê của WTO tính đến hết năm 2021, Ấn Độ vẫn tiếp tục là quốc gia sử dụng nhiều nhất các biện pháp CBPG với tổng cộng 1.100 vụ khởi xướng điều tra và 767 vụ áp dụng biện pháp, trong khi đó, chỉ có 13 biện pháp CTC và 22 biện pháp TV được áp dụng. Sau Ấn Độ, Hoa Kỳ là nước sử dụng các biện pháp CBPG nhiều thứ 2 trên thế giới với 841 vụ khởi xướng và 615 vụ áp thuế.

 

Hình 1: Các nền kinh tế sử dụng biện pháp CBPG nhiều nhất (1995-2021)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Năm 2021, số lượng các vụ điều tra khởi xướng CBPG tại Ấn Độ đã giảm đi đáng kể so với năm 2020 khi trong năm 2021, Ấn Độ chỉ khởi xướng tổng cộng 29 vụ điều tra CBPG so với 92 vụ năm trước đó. Các vụ khởi xướng điều tra ở Hoa Kỳ cũng có xu hướng giảm giống với Ấn Độ vào năm 2021 với 24 vụ điều tra so với 89 vụ trong năm 2020. Trong khi đó, Argentina lại có sự gia tăng đột biến với các vụ điều tra CBPG, khi nước này khởi xướng tổng cộng 15 vụ điều tra trong năm 2021, tăng hơn gấp đôi so với 6 vụ năm 2020.

 

Hình 2: Xu hướng khởi xướng điều tra CBPG của một số nền kinh tế (2017-2021)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Các quốc gia/vùng lãnh thổ bị áp dụng biện pháp CPBG nhiều nhất bởi Hoa Kỳ

 

CBPG là biện pháp PVTM được phổ biến nhất tại Hoa Kỳ (chiếm đến 72,8% tổng số vụ việc điều tra PVTM được khởi xướng bởi Hoa Kỳ). Trung Quốc là quốc gia bị điều tra CBPG nhiều nhất với 187 vụ khởi xướng điều tra (chiếm 22,2% tổng số vụ điều tra CBPG của Hoa Kỳ).

 

Trong 615 biện pháp CBPG được Hoa Kỳ áp đặt, có đến 160 biện pháp đặt ra với Trung Quốc (chiếm 26%), theo sau là Hàn Quốc với 42 biện pháp, Đài Bắc Trung Hoa (32 biện pháp), Ấn Độ (31 biện pháp), Nhật Bản (30 biện pháp) (chiếm 5%)…

 

Hình 3: Tốp các nước bị điều tra CPBG nhiều nhất tại Hoa Kỳ (1995-2021)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Các nhóm sản phẩm bị áp thuế CBPG nhiều nhất tại Hoa Kỳ

 

Có rất nhiều ngành hàng bị áp dụng các biện pháp CBPG bởi các thành viên WTO trên toàn cầu. Trong đó, kim loại cơ bản và các sản phẩm của chúng là lĩnh vực bị áp thuế CBPG nhiều nhất, chiếm đến 33% tổng số vụ việc bị áp dụng biện pháp CBPG trên toàn cầu, tiếp đến là các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (chiếm 21%) và nhựa, cao su (chiếm 12%). Có thể thấy, các sản phẩm dùng trong công nghiệp dường như là đối tượng chủ yếu của các biện pháp phòng vệ thương mại.

 

Hình 4: Nhóm sản phẩm bị áp biện pháp CBPG nhiều nhất thế giới (1995-2021)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Biện pháp CBPG được Hoa Kỳ áp dụng nhiều nhất đối với sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (chiếm 47%), nhựa, cao su là sản phẩm bị áp thuế CBPG nhiều thứ 2 với 14%, theo sau là kim loại cơ bản và hàng dệt may (10%)…

 

Hình 5: Nhóm sản phẩm bị áp dụng biện pháp CBPG nhiều nhất tại Hoa Kỳ (1995-2021)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Quảng cáo sản phẩm