Thực tiễn điều tra phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam

15/12/2022 02:19 - 217 lượt xem

Việt Nam không phải là đối tượng chính của Hoa Kỳ trong các vụ điều tra PVTM. Trên thực tế, tổng số vụ điều tra PVTM mà Hoa Kỳ khởi xướng đối với Việt Nam chỉ chiếm 1 phần nhỏ, khoảng 4% trong tổng số vụ việc mà Hoa Kỳ khởi xướng điều tra đối với hàng hóa trên toàn cầu. Thêm vào đó, số lượng các vụ việc bị áp thuế PVTM cũng chỉ chiếm chưa đến 4%.

 

Trong các biện pháp PVTM, CBPG là biện pháp mà Hoa Kỳ sử dụng nhiều nhất đối với hàng hóa của Việt Nam. Hoa Kỳ bắt đầu sử dụng công cụ này với Việt Nam vào năm 2002 với vụ điều tra CBPG đối với Cá phi lê đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. Mặt hàng xuất khẩu bị điều tra CBPG nhiều nhất bởi Hoa Kỳ là Ống thép cuộc carbon.

 

Hình 1: Xu hướng điều tra CBPG Hoa Kỳ tiến hành với Việt Nam

Nguồn: Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại – VCCI

 

Tổng hợp các biện pháp Phòng vệ thương mại mà Hoa Kỳ tiến hành đối với Việt Nam

 

I. Điều tra Chống bán phá giá (CBPG)

 

Hoa Kỳ đã khởi cướng tổng cộng 21 vụ điều tra chống bán phá giá đối với Việt Nam, trong đó có nhiều vụ kiện đúp CBPG và CTC. Phần lớn các vụ kiện mà Hoa Kỳ tiến hành đối với Việt Nam đều đi đến kết quả khẳng định và bị áp thuế CBPG với mức thuế cao/rất cao.

 

Bảng 1: Tổng hợp các vụ việc CBPG mà Hoa Kỳ tiến hành đối với Việt Nam tính đến hết tháng 6/2022 

II. Điều tra Chống trợ cấp (CTC)

 

Tính đến hết tháng 6/2022, Hoa Kỳ khởi xướng 08 vụ việc điều tra Chống trợ cấp đối với hàng hóa của Việt Nam, trong đó có nhiều vụ kiện đúp CBPG và CTC.

 

Bảng 2: Tổng hợp các vụ việc CTC mà Hoa Kỳ tiến hành đối với Việt Nam tính đến hết tháng 6/2022


 

III. Điều tra tự vệ

 

Hoa Kỳ chỉ mới tiến hành điều 02 vụ tự vệ và áp thuế tự vệ đối với tấm pin năng lượng mặt trời từ Việt Nam

 

Bảng 3: Tổng hợp các vụ việc Tự vệ mà Hoa Kỳ tiến hành đối với Việt Nam tính đến hết tháng 6/2022

 

IV. Điều tra chống lẩn tránh thuế PVTM

 

Hoa Kỳ là quốc gia tiến hành điều tra chống lẩn tránh thuế PVTM nhiều nhất đối với Việt Nam. Tính đến hết tháng 6/2022, Hoa Kỳ đã khởi xướng 11 vụ điều tra chống lẩn tránh thuế PVTM với Việt Nam.

 

Bảng 4: Tổng hợp các vụ việc chống lẩn tránh thuế mà Hoa Kỳ tiến hành đối với Việt Nam tính đến tháng 6/2022


 

Trung tâm WTO và Hội nhập

Quảng cáo sản phẩm