Hỏi đáp về PVTM ở Hoa Kỳ

Trước khi tính toán biên độ phá giá, DOC phải tiến hành một số điều chỉnh sau đối với giá TT mà mình đã xác định:

Để tính đến những khác biệt trong cấp độ thương mại giữa Giá xuất khẩu (giá bán sang thị trường Hoa Kỳ) và Giá thông thường (chỉ trong trường hợp Giá thông thường là giá bán tại thị trường nội địa)

Đối với mỗi doanh nghiệp bị đơn bắt buộc, sau khi xác định Giá thông thường và Giá xuất khẩu (đã được điều chỉnh để đưa về mức có thể so sánh được) của từng CONNUM, DOC sẽ xác định biên độ phá giá của doanh nghiệp theo các Bước sau:

Về nguyên tắc, mọi doanh nghiệp nước xuất khẩu bị kiện xuất khẩu sản phẩm bị kiện chống bán phá giá vào Hoa Kỳ đều là bị đơn trong vụ điều tra liên quan.

Trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO, mặc dù không có quy định chính thức về nền kinh tế phi thị trường nhưng lại có điều khoản ghi nhận rằng trường hợp các nước mà Chính phủ kiểm soát về giá cả thì việc tính toán theo các cách tính chuẩn là không hợp lý. Và do đó nước điều tra có thể sử dụng phương pháp khác phù hợp hơn.

Về nguyên tắc, một khi DOC đã kết luận một nước là nước có nền kinh tế phi thị trường thì quyết định đó sẽ có hiệu lực cho đến khi DOC rút lại quyết định đó và không thể khiếu kiện quyết định này ra trước một cơ quan tư pháp (tòa án) nào.

Theo pháp luật Hoa Kỳ về chống bán phá giá, một nước có nền kinh tế phi thị trường (Non-Market Economy NME) là nước mà DOC đánh giá là có nền kinh tế vận hành không theo các nguyên tắc về chi phí và cấu trúc giá thông thường.

Về nguyên tắc, các nước đã bị kết luận là NME có thể thuyết phục DOC rằng mình đã đáp ứng đủ 6 tiêu chí nền kinh tế phi thị trường để cơ quan này xem xét cho “tốt nghiệp” nền kinh tế thị trường.

1 2 3 4 5 6 7