Xu hướng sử dụng các biện pháp Chống bán phá giá trên toàn cầu

03/10/2022 05:01 - 14 lượt xem

Theo dữ liệu trên trang web của WTO, tính đến ngày 31/12/2021, có tổng cộng 7.548 biện pháp PVTM được khởi xướng bởi các nước thành viên, bao gồm: 6.489 vụ điều tra khởi xướng CBPG, 651 vụ khởi xướng điều tra chống trợ cấp và 408 vụ tự vệ. Trong số đó, có tất cả 4.941 biện pháp PVTM được áp dụng, gồm: 4.350 biện pháp CBPG, 385 biện pháp chống trợ cấp và 206 biện pháp tự vệ.

 

Hình 1: Tỷ lệ phân bổ các biện pháp PVTM

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Như vậy, CBPG là biện pháp PVTM được sử dụng phổ biến nhất bởi hầu hết các nước trên thế giới, chiếm đến 86% tổng các biện pháp PVTM được khởi xướng, tiếp đến là điều tra CTC với 8,6% và cuối cùng là điều tra tự vệ chiếm 5,4%. Ngoài ra, điều tra CBPG cũng có tỷ lệ áp thuế (tỷ lệ số vụ kiện bị áp thuế/tổng số vụ kiện bị khởi xướng điều tra) cao nhất là 67%, so với CTC (59,1%) và Tự vệ (50,5%). Việc sử dụng nhiều biện pháp CBPG có thể bắt nguồn từ việc các biện pháp CBPG tương đối đơn giản so với các biện pháp CTC và Tự vệ

 

Xu hướng sử dụng các biện pháp Chống bán phá giá trên toàn cầu

 

Các nước điều tra áp dụng biện pháp CBPG

 

Theo số liệu thống kê của WTO tính đến hết năm 2021, Ấn Độ vẫn tiếp tục là quốc gia sử dụng nhiều nhất các biện pháp CBPG với tổng cộng 1.100 vụ khởi xướng điều tra và 767 vụ áp dụng biện pháp, trong khi đó, chỉ có 13 biện pháp CTC và 22 biện pháp TV được áp dụng. Còn EU đứng thứ ba trong số các nền kinh tế sử dụng thường xuyên các biện pháp CBPG trên thế giới với tổng cộng 544 vụ khởi xướng điều tra.

 

Bảng 1: Tốp các nước sử dụng nhiều nhất các biện pháp CBPG trong 5 năm trở lại đây (khởi xướng điều tra)

 

2017

2018

2019

2020

2021

Tổng số vụ khởi xướng điều tra trong giai đoạn 1995-2021

Tỷ lệ %

Ấn Độ

49

32

59

92

29

1100

17%

Hoa Kỳ

55

34

33

89

24

841

13,0%

EU

9

8

11

12

11

544

8,4%

Brazil

7

7

1

9

11

438

6,7%

Argentina

8

19

17

6

15

409

6,3%

Australia

16

12

7

18

6

375

5,8%

Trung Quốc

24

16

14

4

 

292

4,5%

Canada

14

14

6

24

6

277

4,3%

Các nước khác

67

60

67

101

80

2213

34,1%

Tổng

249

202

215

355

182

6489

100%

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Năm 2021, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 tới sản xuất toàn cầu, số lượng các vụ điều tra CBPG mới được khởi xướng có giảm bớt, so với xu hướng gia tăng trong các năm trước đó. Tuy vậy, số vụ điều tra CBPG mới của EU tương đối ổn định, với 11 vụ điều tra CBPG được khởi xướng trong năm 2021, so với 12 vụ năm 2020 và 11 vụ năm 2019.

 

Hình 2: Xu hướng khởi xướng điều tra CBPG của một số nền kinh tế trong 5 năm gần đây

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO.

 

Các nước bị điều tra áp dụng biện pháp CBPG

 

Theo thống kê của WTO, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Nga, Malaysia, Brazil, EU là những quốc gia/vùng lãnh thổ bị điều tra áp dụng biện pháp CBPG nhiều nhất trên thế giới. Trong đó, đứng đầu là Trung Quốc với tổng cộng 1.526 vụ khởi xướng điều tra và 1.135 vụ bị áp thuế, theo sau là Hàn Quốc (483 vụ khởi xướng điều tra, 315 vụ bị áp thuế), Đài Bắc Trung Hoa (333 vụ điều tra khởi xướng và 225 vụ áp thuế).

 

Hình 3: Tốp các nước bị điều tra CBPG nhiều nhất

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Các lĩnh vực bị áp thuế CBPG

 

Có rất nhiều ngành hàng bị áp dụng các biện pháp CBPG bởi các thành viên WTO trên toàn cầu. Trong đó, kim loại cơ bản và các sản phẩm của chúng là lĩnh vực bị áp thuế CBPG nhiều nhất, chiếm đến 33% tổng số vụ việc bị áp dụng biện pháp CBPG trên toàn cầu, tiếp đến là các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (chiếm 21%) và nhựa, cao su (chiếm 12%). Có thể thấy, các sản phẩm dùng trong công nghiệp dường như là đối tượng chủ yếu của các biện pháp phòng vệ thương mại.

 

Hình 4: Các lĩnh vực bị áp thuế CBPG nhiều nhất trên toàn cầu

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI 

Quảng cáo sản phẩm