Vụ kiện PVTM ở Ấn Độ có thể do Cơ quan Nhà nước tự khởi xướng không?

21/12/2022 11:39 - 4 lượt xem

WTO cũng như pháp luật Ấn Độ cho phép Cơ quan có thẩm quyền về PVTM ở Ấn Độ (cụ thể là Tổng Vụ PVTM Ấn Độ - DGTR) được phép tự khởi xướng điều tra vụ việc PVTM mà không dựa trên Đơn kiện của ngành sản xuất nội địa Ấn Độ.


Trong trường hợp đó, DGTR phải có tương đối đủ các bằng chứng cơ bản về (i) hành vi bán phá giá/trợ cấp/nhập khẩu ồ ạt của hàng hóa nước ngoài, (ii) thiệt hại/đe dọa thiệt hại của ngành sản xuất nội địa Ấn Độ và (iii) mối liên hệ giữa hành vi bị cáo buộc và thiệt hại của ngành sản xuất nội địa. Nguồn thông tin mà DGTR sử dụng trong trường hợp này có thể là từ cơ quan hải quan hoặc từ nguồn phù hợp khác.


Trên thực tế, tương tự thông lệ trên thế giới, DGTR rất hiếm khi tự khởi xướng một vụ việc PVTM, hầu như các vụ việc PVTM đều xuất phát từ Đơn yêu cầu của ngành sản xuất nội địa Ấn Độ.
 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Quảng cáo sản phẩm