Hỏi đáp về PVTM ở Ấn Độ

Tương tự như các nước thành viên khác của WTO, Ấn Độ quy định và áp dụng 03 loại biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) với mục tiêu bảo vệ các ngành sản xuất nội địa của Ấn Độ trước hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, bao gồm:

Quy định về điều tra và áp dụng biện pháp PVTM của Ấn Độ được nêu trong các văn bản sau:

Phù hợp với WTO, một biện pháp PVTM ở Ấn Độ chỉ có thể được xem xét áp dụng khi hội tụ đủ các điều kiện sau đây:

Theo quy định của WTO, biện pháp PVTM ở Ấn Độ chỉ có thể được áp dụng sau khi cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện việc điều tra theo đúng quy trình quy định và kết luận có đủ các điều kiện để áp dụng biện pháp PVTM liên quan.

WTO cũng như pháp luật Ấn Độ cho phép Cơ quan có thẩm quyền về PVTM ở Ấn Độ (cụ thể là Tổng Vụ PVTM Ấn Độ - DGTR) được phép tự khởi xướng điều tra vụ việc PVTM mà không dựa trên Đơn kiện của ngành sản xuất nội địa Ấn Độ.

Ngành sản xuất nội địa là chủ thể có quyền nộp Đơn yêu cầu điều tra PVTM ở Ấn Độ. Như vậy, Đơn kiện phải xuất phát từ (nhóm) doanh nghiệp đủ lớn để đại diện cho cả ngành sản xuất loại hàng hóa liên quan của Ấn Độ. Cụ thể:

Ngành sản xuất nội địa được xem xét trong một vụ việc PVTM ở Ấn Độ là ngành sản xuất ra sản phẩm tương tự với sản phẩm là đối tượng của vụ việc PVTM.

Theo quy định của pháp luật Ấn Độ, chỉ có “các bên liên quan” đến các cuộc điều tra PVTM mới được phép tham gia vào quá trình điều tra.

1 2 3 4 5 6 7