Câu hỏi thường gặp về các Biện pháp Phòng vệ Thương mại của Ấn Độ

18/11/2022 04:24 - 12 lượt xem

Đơn vị thực hiện: Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR)

Với mục tiêu phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức của công chúng về các biện pháp phòng vệ thương mại của Ấn Độ. Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) đã xuất bản Booklet “Câu hỏi thường gặp về các Biện pháp Phòng vệ Thương mại”. Booklet được thiết kế dưới dạng các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về các khía cạnh khác nhau của các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ mà Ấn Độ khởi xướng.

Bản mềm Booklet (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Câu hỏi thường gặp về các Biện pháp Phòng vệ Thương mại của Ấn Độ
Quảng cáo sản phẩm