Sổ tay hướng dẫn: Thực tiễn điều tra phòng vệ thương mại của Ấn Độ

18/11/2022 04:22 - 11 lượt xem

Thời gian: 2018

Đơn vị thực hiện: Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR)

"Sổ tay hướng dẫn: Thực tiễn điều tra phòng vệ thương mại của Ấn Độ" cung cấp những thông tin chi tiết về pháp luật và các quy trình cụ thể để tiến hành điều tra phòng vệ thương mại tại Ấn Độ. Sổ tay hướng dẫn này là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho cả Cơ quan điều tra và cộng đồng doanh nghiệp. 

Bản mềm Sổ tay (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: 

Tải tài liệu
Sổ tay hướng dẫn: Thực tiễn điều tra phòng vệ thương mại của Ấn Độ
Quảng cáo sản phẩm