Việt Nam thông báo gia hạn vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ với mặt hàng dầu thực vật nhập khẩu (số vụ việc 12 – KN-01)

01/07/2013 12:00 - 1296 Views


Việt Nam thông báo gia hạn vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ với mặt hàng dầu  thực vật nhập khẩu (số vụ việc 12 – KN- 01)
 
Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 7968/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật, cụ thể dầu nành và dầu cọ tinh luyện có mã HS: 1507.90.90, 1511.90.91, 1511.90.92 và 1511.90.99 nhập khẩu từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã số vụ việc 12-KN-TVE-01)
 
Ngày 22 tháng 4 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2564/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời với mức thuế là 5% đối với hàng hóa thuộc đối tượng điều tra nêu trên. Sau đó, ngày 12 tháng 6 năm 2013, Cục Quản lý cạnh tranh đã tiến hành tổ chức buổi tham vấn công khai cho tất cả các bên liên quan của vụ việc điều tra này.
 
Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam, trong trường hợp cần thiết, thời gian điều tra có thể được gia hạn một lần không quá 2 tháng tiếp theo. Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (Cơ quan điều tra) trân trọng thông báo đến các bên liên quan về việc gia hạn thời gian điều tra thêm 2 tháng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng của vụ việc. Việc gia hạn này nhằm mục đích để Cơ quan điều tra cân nhắc, xem xét thận trọng các chứng cứ, thông tin và quan điểm của các bên liên quan trong vụ việc nói trên.
 
Nguồn: Cục quản lý cạnh tranh 
Quảng cáo sản phẩm