Tôn màu - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG05)

06/07/2016 12:00 - 24005 lượt xem

Ngày 24 tháng 5 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh (QCLT) nhận được Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu của Công ty luật hợp danh Nghiêm và Chính đại diện cho nhóm các công ty sau đây: Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc, Công ty cổ phần thép Nam Kim và Công ty cổ phần Tôn Đông Á.

I. Một số thông tin về vụ việc

1. Ngày khởi xướng điều tra: 06/07/2016

2. Sản phẩm bị điều tra: Thép hợp kim hoặc không hợp kim cán nguội, tráng hoặc mạ hợp kim nhôm/kẽm được phủ sơn (tôn lạnh màu); thép hợp kim hoặc không hợp kim cán nguội, tráng hoặc mạ kẽm được phủ sơn (tôn kẽm màu); thép hợp kim hoặc không hợp kim cán nguội được phủ sơn (tôn đen màu) ở dạng cuộn, tấm băng hoặc cán sóng với các mã HS như sau: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999.

3. Giai đoạn điều tra: 01/01/2013 – 31/12/2015

4. Bên đệ đơn: Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc, Công ty cổ phần thép Nam Kim và Công ty cổ phần Tôn Đông Á

5. Quyết định cuối cùng: Áp dụng hạn ngạch nhập khẩu cho các quốc gia/vùng lãnh thổ như sau:
 

  Lượng hạn ngạch nhập khẩu không chịu thuế tự vệ (tấn) Mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch
  Trung Quốc Hàn Quốc Lãnh thổ Đài Loan Quốc gia/vùng lãnh thổ khác Tổng hạn ngạch không chịu thuế tự vệ
Năm thứ nhất
(Từ 15/6/2017 đến 14/6/2018)
323,120 34,451 14,428 8,680 380,679 19.00%
Năm thứ hai
(Từ 15/6/2018 đến 14/6/2019)
355,432 37,897 15,871 9,547 418,747 19.00%
Năm thứ ba
(Từ 15/6/2019 đến 14/6/2020)
390,976 41,686 17,458 10,502 460,622 19.00%
Năm thứ tư
(Từ 15/6/2020 trở đi (nếu không gia hạn)
0 0 0 0 0 0.00%


Chú ý: 
Quyết định áp dụng thuế tự vệ trên không áp dụng với 09 doanh nghiệp có sản phẩm tôn màu chất lượng cao bao gồm:
 

STT Tên doanh nghiệp được cấp miễn trừ Số Quyết định miễn trừ Sản phẩm được miễn trừ Lượng cấp miễn trừ trong năm 2017 (tấn)
1 Công ty TNHH Panasonic Việt Nam 2934/QĐ-BCT PCM, VCM, PEM 5.000
2 Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng 2935/QĐ-BCT PCM, VCM 12.000
3 Công ty TNHH điện lạnh Hòa Phát 2936/QĐ-BCT PCM, VCM 200
4 Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex 2937/QĐ-BCT PCM, VCM 3.687
5 Công ty CP Viettronics Tân Bình 2938/QĐ-BCT PCM, VCM 364
6 Công ty TNHH điện máy Aqua Việt Nam 2939/QĐ-BCT PCM, VCM 8.491
7 Công ty CP đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh 2940/QĐ-BCT PVDF 1.060
8 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Pride Việt Nam 2941/QĐ-BCT PVDF 3.000
9 Công ty CP bao bì kim loại Việt Nam 2942/QĐ-BCT Thép tấm không hợp kim tráng thiếc, đã in, sơn phủ 1.500


II. Diễn biến vụ kiện

Mốc thời gian Hoạt động
24/05/2016 Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ được nộp
06/06/2016 Bộ Công Thương xác nhận Hồ sơ Đơn kiện đầy đủ và hợp lệ
06/07/2016 Bộ Công Thương đã ban hành quyết định khởi xướng điều tra
(Quyết định số 2847/QĐ-BCT)
08/08/2016 Cơ quan điều tra gửi Bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất
trong nước và nhà nhập khẩu
22/12/2016 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4993/QĐ-BCT gia hạn điều tra đến ngày 6/3/2017
16/02/2017 Phiên tham vấn công khai
31/05/2017 Bộ Công thương ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức (Quyết định 1931/QĐ-BCT)
19/06/2017 Bộ Công Thương đã cập nhật mẫu giấy chứng nhận hạn ngạch, mẫu dấu và đầu mối liên hệ của cơ quan quản lý hạn ngạch tại Trung Quốc, Hàn Quốc, lãnh thổ Đài Loan và các quốc gia khác
28/07/2017 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu cho 09 doanh nghiệp trong năm 2017 (Quyết định 2934/QĐ-BCT)
09/02/2018 Sửa đổi Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ (Quyết định 536/QĐ-BCT)
27/12/2018 Ban hành 12 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ
01/02/2019 04 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu chất lượng cao
31/05/2019 Ban hành QĐ 1387/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex
5/6/2019 Ban hành QĐ 1561/QĐ-BCT v/v sửa đổi Quyết định 1931/QĐ-BCT v/v áp dụng biện pháp tự vệ và thay thế QĐ 536/QĐ-BCT
16/08/2019 Quyết định bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Điện máy Aqua Việt Nam (QĐ 2589/QĐ-BCT)
11/09/2019 03 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ
13/09/2019 Ban hành Công văn số 796/PVTM-P2 tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ
4/10/2019 Ban hành Quyết định 3007/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty CP Savican
7/10/2019 Ban hành Công văn số 873/PVTM-P2 Thông báo nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ 2020
16/12/2019 Ban hành Quyết định 3582/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty Cổ phẩn Bao bì Kim loại Việt Nam
Ban hành Quyết định 3584/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Vina-Sanwa
15/06/2020 Chấm dứt hiệu lực biện pháp tự vệ, không tiến hành rà soát cuối kỳ

 
 
Tin tức liên quan: 

Bộ Công Thương ban hành quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu

Tôn thép Việt: Nguy cơ phá sản nếu không được phòng vệ thương mại

Bộ Công Thương ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng nhập khẩu tôn màu chất lượng cao

Thông báo Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu chất lượng cao (vụ việc SG05) đợt 2 năm 2019


Thông báo tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu chất lượng cao (vụ việc SG05)

Quyết định bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty Cổ phẩn Bao bì Kim loại Việt Nam nhập khẩu tôn màu chất lượng cao năm 2019 (SG05)

Quyết định bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Vina-Sanwa nhập khẩu tôn màu chất lượng cao năm 2019 (SG05)

Tài liệu liên quan xem tại tập tin đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
4. Quyết định sửa đổi quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tôn màu QD 536/QĐ-BCT
3. Quyết định miễn trừ
5. Quyết định miễn trừ giai đoạn 2 (năm 2018)
6. Quyet dinh mien tru 2019 (SG05) 190201
quyet dinh 2847/QĐ-BCT va thong bao dieu tra
2. Quyết định áp dụng biện pháp
6.1. 12 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ 27122018
6.3. QĐ 1387/QĐ-BCT miễn trừ Samsung
7. QĐ 1561/QĐ-BCT sửa đổi Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ và thay thế QĐ 536/QĐ-BCT
8.1 QĐ 2539/QĐ-BCT miễn trừ Aqua
8.2. 03 Quyết định miễn trừ 11092019
9. Công văn số 796/PVTM-P2 tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ
10. Quyết định 3007/QĐ-BCT miễn trừ Công ty CP Savican
11. Công văn số 873/PVTM-P2 Thông báo nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ 2020
12.1 Quyết định 3582/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty Cổ phẩn Bao bì Kim loại Việt Nam
12.2. Quyết định 3584/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Vina-Sanwa
Quảng cáo sản phẩm