Bột ngọt - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG03)

03/09/2015 12:00 - 18291 lượt xem

Ngày 01/09/2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định số 9269/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam.

1.Một số thông tin về vụ việc

- Ngày khởi xướng điều tra: 01/09/2015

Bên đệ đơn: Công ty Cổ phần Vedan Việt Nam

- Sản phẩm bị điều tra: Bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam với mã HS: 2922.42.20

- Giai đoạn điều tra: 2011 - 2014

2. Diễn biến vụ việc

- Quá trình điều tra:

08/09/2015: Cơ quan điều tra đã gửi Bản câu hỏi điều tra cho các Bên liên quan. Thời hạn trả lời Bản câu hỏi điều tra là 30 ngày kể từ ngày gửi Bản câu hỏi điều tra, tức là trước 17h00 ngày 08 tháng 10 năm 2015.

19-23/10/2015: trên cơ sở xem xét, nghiên cứu thông tin từ các Bản trả lời câu hỏi điều tra do các Bên liên quan cung cấp, Cơ quan điều tra đã tiến hành thẩm tra tại chỗ đối với một số doanh nghiệp sản xuất Hàng hóa tương tự và/hoặc Hàng hóa cạnh tranh trực tiếp trong nước (sau đây gọi tắt là Nhà sản xuất trong nước).

21-23/12/2015: Cơ quan điều tra đã tiến hành thẩm tra các doanh nghiệp nhập khẩu đã trả lời Bản câu hỏi của Cơ quan điều tra.

19/01/2016: Cơ quan điều tra đã tổ chức Phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam.
 
- Kết luận cuối cùng:

10/03/2016: Bộ Công thương ra Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đó Bộ Công thương sẽ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức dưới dạng thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa nói trên theo mức cụ thể như sau:
 

Thời gian có hiệu lực Mức thuế tự vệ
25/03/2016 – 24/03/2017 4.390.999 đồng/tấn
25/03/2017 – 24/03/2018 3.951.899 đồng/tấn
25/03/2018 – 24/03/2019 3.556.710 đồng/tấn
25/03/2019 – 24/03/2020 3.201.039 đòng/tấn
Từ ngày 25/03/2020 trở đi 0 đồng/tấn
(nếu không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ)

 

Biện pháp tự vệ trên sẽ chính thức có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định ban hành và được áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ tất cả quốc gia/ vùng lãnh thổ khác nhau, ngoại trừ một số nước được liệt kê tại Phụ lục 1 tại Thông báo về việc tiến hành áp dụng biện pháp tự vệ chính thức được ban hành kèm Quyết định trên (Thông tin chi tiết xin mời xem tại Tài liệu đính kèm dưới đây)


Tin tức liên quan:

Bộ Công thương ra Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam
Việt Nam khởi xướng điều tra tự vệ với bột ngọt nhập khẩu

Hồ sơ vụ việc có trong tài liệu đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1- Don yeu cau Vedan Public
2-Quyet dinh dieu tra tu ve bot ngot 150901
3-Thong bao dieu tra tu ve bot ngot 150901
4-Quyet dinh ap dung bien phap tu ve toan cau 160310
Quảng cáo sản phẩm