Bộ Công Thương ban hành Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm bột ngọt

14/03/2016 12:00 - 1928 Views

Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam. Trên cơ sở kết luận điều tra chính thức, biện pháp tự vệ toàn cầu được áp dụng như sau:

1. Áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu với mức thuế tuyệt đối là 4.390.999 đồng/tấn nhằm để tạo điều kiện cho các nhà sản xuất trong nước khắc phục được thiệt hại nghiêm trọng do sự gia tăng đột biến của hàng hoá nhập khẩu gây ra.

2. Theo quy định tại điều 7.4 về thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ của WTO, thời gian biểu cho việc nới lỏng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu sẽ được thực hiện trong vòng 4 năm với mức thuế tuyệt đối áp dụng giảm 10% qua mỗi năm nhằm đảm bảo Ngành sản xuất trong nước có đủ thời gian để khắc phục thiệt hại nghiêm trọng đang gặp phải, theo khung thời gian cụ thể như sau:
 
Thời gian có hiệu lực Mức thuế tự vệ
25/3/2016 – 24/3/2017 4.390.999 đồng/tấn
25/3/2017 – 24/3/2018 3.951.899 đồng/tấn
25/3/2018 – 24/3/2019 3.556.710 đồng/tấn
25/3/2019 – 24/3/2020 3.201.039 đồng/tấn
Từ ngày 25/3/2020 trở đi 0 đồng/tấn
(trong trường hợp không gia hạn áp dụng biện pháp)


3. Các biện pháp tự vệ không được áp dụng đối với hàng hoá có xuất xứ từ các nước kém phát triển nếu số lượng hàng hoá nhập khẩu của nước đó vào Việt Nam không vượt quá 3% tổng lượng hàng hoá nhập khẩu bị điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ và tổng lượng hàng hoá nhập khẩu các nước đó vào Việt Nam dưới 9% tổng lượng hàng hoá nhập khẩu bị điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ. Danh sách các nước không bị áp dụng thuế tự vệ toàn cầu này được thể hiện ở Phụ lục 1 của Thông báo kèm quyết định.

Một số thông tin về vụ việc:

Ngày 09 tháng 6 năm 2015, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Cơ quan điều tra) nhận được Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với măt hàng bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam, có mã HS: 2922.42.20 (sau đây gọi tắt là Hàng hóa bị điều tra), của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam.

Ngày 22 tháng 6 năm 2015, Cơ quan điều tra đã ban hành công văn 470/QLCT-P2 yêu cầu công ty Vedan bổ sung thông tin trong Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ.

Ngày 20 tháng 7 năm 2015, Công ty Vedan đã gửi các thông tin bổ sung theo yêu cầu.

Ngày 31 tháng 7 năm 2015, Cơ quan điều tra ban hành công văn 596/QLCT-P2 xác nhận Hồ sơ hợp lệ.

Ngày 01 tháng 9 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 9269/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với Hàng hóa thuộc đối tượng điều tra.

Ngày 08 tháng 9 năm 2015, Cơ quan điều tra đã gửi Bản câu hỏi điều tra cho các Bên liên quan. Thời hạn trả lời Bản câu hỏi điều tra là 30 ngày kể từ ngày gửi Bản câu hỏi điều tra, tức là trước 17h00 ngày 08 tháng 10 năm 2015.

Ngày 19 đến ngày 23 tháng 10 năm 2015, trên cơ sở xem xét, nghiên cứu thông tin từ các Bản trả lời câu hỏi điều tra do các Bên liên quan cung cấp, Cơ quan điều tra đã tiến hành thẩm tra tại chỗ đối với một số doanh nghiệp sản xuất Hàng hóa tương tự và/hoặc Hàng hóa cạnh tranh trực tiếp trong nước (sau đây gọi tắt là Nhà sản xuất trong nước).

Ngày 21 đến ngày 23 tháng 12 năm 2015, Cơ quan điều tra đã tiến hành thẩm tra các doanh nghiệp nhập khẩu đã trả lời Bản câu hỏi của Cơ quan điều tra.

Ngày 19 tháng 01 năm 2016, Cơ quan điều tra đã tổ chức Phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam.

Tin tức liên quan:
 
Nguồn: Bộ Công Thương Việt Nam
 
Quyết định liên quan được đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Quyet dinh va Thong bao 160310
Quảng cáo sản phẩm