Phôi thép và thép dài - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG04)

25/12/2015 12:00 - 33643 lượt xem

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 14296/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

1. Một số thông tin về vụ việc:

- Ngày khởi xướng điều tra: 25/12/2015

- Bên đệ đơn: Công ty cổ phần thép Hòa Phát, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Công ty CP Thép Việt Ý.

- Sản phẩm thuộc đối tượng điều tra: phôi thép và thép dài, mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

2. Diễn biến vụ việc:
 

Thời gian   Sự kiện
  25/12/2015    Khởi xướng điều tra
  07/03/2016   Bộ Công thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời
  18/07/2016   Bộ Công Thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức (Quyết định 2968/QĐ-BCT)
  09/02/2018   Quyết định sửa đổi Quyết định áp thuế (Quyết định 538/QĐ-BCT)
  20/12/2019  Thông báo tổ chức phiên tham vấn công khai vụ rà soát cuối kỳ (QĐ 26/TV-PVTM)
20/3/2020  Bộ Công Thương ban hành Quyết định gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ (Quyết định 918/QĐ-BCT)


* Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức
Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức. Theo Quyết định này, mức thuế tự vệ chính thức đối với phôi thép được giữ nguyên ở mức 23,3%, trong khi mức thuế đối với thép dài tăng nhẹ từ 14,2% lên 15,4%.
Theo quy định của Hiệp định Tự vệ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mà Việt Nam là thành viên, Bộ Công Thương cũng đã quyết định lộ trình áp thuế tự vệ theo hướng giảm dần đối với các mặt hàng phôi thép và thép dài như sau:

Thời gian có hiệu lực Thuế phôi thép Thuế thép dài
Từ ngày 22/3/2016 (ngày Quyết định áp dụng biện pháp tạm thời có hiệu lực) đến ngày 01/8/2016 23,3%
(mức thuế tự vệ tạm thời)
14,2%
(mức thuế tự vệ tạm thời)
Từ ngày 02/8/2016 (ngày Quyết định áp dụng biện pháp chính thức có hiệu lực) đến ngày 21/3/2017 23,3%
(mức thuế tự vệ chính thức)
15,4%
(mức thuế tự vệ chính thức)
Từ ngày 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018 21,3% 13,9%
Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019 19,3% 12,4%
Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020 17,3%   10,9%
Từ ngày 22/3/2020 trở đi 0%
(nếu không gia hạn)
0%
(nếu không gia hạn)
 

* Quyết định gia hạn biện pháp tự vệ:
 

Thời gian có hiệu lực Thuế phôi thép Thuế thép dài
Từ ngày 22/3/2020 đến 21/3/2021 15,3% 9,4%
Từ ngày 22/3/2021 đến 21/3/2022 13,3% 7,9%
Từ ngày 22/3/2022 đến 21/3/2023 11,3% 6,4%
Từ ngày 22/3/2023 trở đi 0%
(nếu không gia hạn)
0%
(nếu không gia hạn)


Hồ sơ vụ việc có trong tài liệu đính kèm dưới đây:

 

Tải tài liệu
1. Quyet dinh dieu tra
2. Thong bao kem quyet dinh
4. Quyet dinh ap dung bien phap tu ve - 2968
3. Quyet dinh ap dung bien phap tu ve tam thoi
5. Quyet dinh sua doi quyet dinh ap thue tu ve phoi thep thep dai QD 538 ngay 09-02-2018
Thông báo tổ chức phiên tham vấn công khai vụ rà soát cuối kỳ (QĐ 26/TV-PVTM)
7. Quyết định gia hạn biện pháp tự vệ
Quảng cáo sản phẩm