Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng dầu thực vật nhập khẩu

23/04/2013 12:00 - 1476 Views

Ngày 22 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 2564/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với dầu thực vật, cụ thể là dầu nành tinh luyện, dầu stearin tinh luyện và dầu olein tinh luyện IV57 với mã HS: 1507.90.90, 1511.90.91, 1511.90.92, 1511.90.99 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau thuộc đối tượng điều tra nêu trên (mã số vụ việc 12-KN-TVE-01).
Quyết định có hiệu lực sau 15 kể từ ngày ký (tức ngày 7/5/2013). Mức thuế tự vệ tạm thời là 5%, áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các nguồn nhập khẩu trừ những nước được liệt kê trong danh mục loại trừ.
Một số thông tin chung:
- Cơ quan điều tra: Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) – Bộ Công Thương.
- Sản phẩm bị điều tra: Dầu nành tinh luyện, dầu stearin tinh luyện và dầu Olein tinh luyện với các mã HS: 1507.90.90, 1511.90.91, 1511.90.92, 1511.90.99.
- Tên nước hoặc các nước xuất xứ của hàng hoá bị áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời
Biện pháp tự vệ tạm thời được áp dụng đối với hàng hóa của tất cả các nước bị điều tra, ngoại trừ các nước được loại trừ khỏi vụ việc điều tra theo quy về lượng nhập khẩu không đáng kể (negligible volume of imports) (Điều 13 của Nghị định 150/2003/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam) (Xem danh sách các nước bị loại trừ khỏi điều tra trong Phụ lục dưới đây).
- Mức tăng thuế nhập khẩu khi áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời:
Bộ Công Thương sẽ áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời dưới dạng thuế nhập khẩu với mức 5% đối với hàng hóa thuộc đối tượng điều tra nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam.
- Thời gian biện pháp tự vệ tạm thời có hiệu lực:
Biện pháp tự vệ tạm thời sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày thông báo Quyết định của Bộ Công Thương.
- Thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời:
Biện pháp tạm thời sẽ được áp dụng trong khoảng thời gian không vượt quá 200 ngày kể từ ngày biện pháp có hiệu lực.
- Căn cứ áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời:
Việc quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời được dựa trên quyết định sơ bộ của Cơ quan điều tra cho thấy hàng hóa nhập khẩu gia tăng đã gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa, và việc chậm áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời sẽ gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước và khó có thể khắc phục được
- Các thủ tục tiếp theo:
Sau khi biện pháp tự vệ tạm thời có hiệu lực, Tổng Cục Hải quan Việt Nam sẽ tiến hành áp dụng mức thuế nhập khẩu 5% đối với hàng hóa bị điều tra từ các nước/vùng lãnh thổ trong phạm vi vụ việc điều tra này, ngoại trừ những nước/vùng lãnh thổ thuộc danh sách loại trừ trong Phụ lục dưới đây.
Mọi thông tin liên lạc và bình luận xin gửi về:
Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước - Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84 4) 222.05002 (Máy lẻ: 1029) (Chị Mai Quỳnh)
Fax: (+84 4) 222.05003
Email: quynhpm@moit.gov.vn; giangls@moit.gov.vn.
 
Nguồn: Cục Quản lý Cạnh tranh - MOIT

Quảng cáo sản phẩm