Thông báo thay đổi mức thuế tự vệ áp dụng đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu vào Việt Nam theo lộ trình

10/05/2016 12:00 - 2583 Views

Ngày 23 tháng 8 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5987/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau vào Việt Nam.

Ngày 10 tháng 8 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 8287/QĐ-BCT thông báo về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp thuế tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo Quyết định 8287/QĐ-BCT, mức thuế tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện kể từ ngày 8 tháng 5 năm 2016 sẽ áp dụng theo khung thời gian sau:
 
Thời gian có hiệu lực
 
Mức thuế
08/05/2016 – 09/05/2017
 
2%
08/05/2017 trở đi (nếu không gia hạn) 0%
 
 
Cục Quản lý cạnh tranh thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện. Trong trường hợp có thắc mắc, mọi thông tin đề nghị gửi về:

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước – Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: +84 422205002 (máy lẻ 1038,1037)

Fax: +84 422205003

Email: giaovq@moit.gov.vn; quynhpm@moit.gov.vn
Nguồn: Cục Quản lý Cạnh tranh – Bộ Công thương
 
Quyết định 5987/QĐ-BCT và Quyết định 8287/QĐ-BCT xem trong tập tin đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
Quyết định
Quảng cáo sản phẩm