Kính nổi - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG01)

14/07/2009 12:00 - 7414 lượt xem

Đây là vụ kiện do Việt Nam khởi xướng điều tra ngày 01/07/2009.

1. Một số thông tin về vụ việc
 
Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 01/07/2009

Bên bệ đơn: Công ty kính nổi Viglacera (VIFG) và Công ty kính nổi Việt Nam (VGF)

Sản phẩm bị điều tra: Kính nổi nhập khẩu vào Việt Nam với mã HS 7005 29 90 00 và 7005 21 90 00

Giai đoạn điều tra: 2006 - 2009

2. Diễn biến vụ việc

Ngày 23/02/2010, Cục Quản lý Cạnh tranh đã đưa ra quyết định cuối cùng chấm dứt điều tra và không áp đặt biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi nhập khẩu.
 

Tải tài liệu
1.Quyet dinh va Thong bao dieu tra
2. Don yeu cau (Ban cong khai)
3. Ban cau hoi cho Nha NK
4. Ban cau hoi cho Nha SX
5. Ban cau hoi cho Nha XK
6. QR for Exporters (English)
7. Quyet dinh cham dut khong ap dat bp tu ve
7. Quyet dinh cuoi cung khong ap thue QD 0890 ngay 23.02.2010
Quảng cáo sản phẩm