Bình Luận

Từ khi tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thành lập, Trung Quốc đã nỗ lực không ngừng để thiết lập hệ thống các biện pháp khắc phục thương mại thông qua những thay đổi về cơ cấu tổ chức và luật pháp. Bằng những thay đổi   này, Trung Quốc có thể làm sáng tỏ ý nghĩa các điều khoản chống...

Ngày 24/11/2008, với sự hỗ trợ của Công ty luật Miller & Chevalier, Ban Pháp chế đã tổ chức Tọa đàm “Những yếu tố mới trong chính sách thương mại Hoa Kỳ và các tác động đối với Việt Nam” với sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao, Tư pháp, Công thương, Liên đoàn lao động Việt Nam và...

Kể từ khi WTO được thành lập vào năm 1995 cho đến nay, “phá giá” đã trở thành nguyên nhân chính của các vụ tranh chấp thương mại giữa các nước thành viên.

Kể từ năm 1995, ngày càng có nhiều các quốc gia đang phát triển áp dụng các biện pháp chống bán phá giá.

Phương pháp đặc biệt do DOC áp dụng để tính toán thuế chống bán phá giá đối với Trung Quốc và các nền kinh tế phi thị trường khác có hai điểm khác biệt chính so với phương pháp thông thường (áp dụng với các nền kinh tế thị trường).

Luật pháp của Mỹ về các biện pháp đảm bảo cạnh tranh thương mại bình đẳng nói chung, thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng nói riêng cũng như điều khoản 201 về biện pháp tự vệ thường vẫn luôn được coi là những hỗ trợ chính trị trong nước cho nền kinh tế trong quá trình tự do...

Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về chống bán phá giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhằm cung cấp cho Đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam những phân tích về các khía cạnh khác nhau của các đề xuất sửa đổi Hiệp định chống bán phá...

Tác giá: TS Nguyễn Thị Thu Trang
Ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

1...11121314151617181920
Quảng cáo sản phẩm