Chống Bán Phá Giá

Mắc áo bằng thép - Hoa Kỳ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp
Mắc áo bằng thép - Hoa Kỳ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp

30/01/2012

Đây là vụ điều tra chống bán phá giá do Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp ngày 29/12/2011 với sản phẩm mắc áo bằng thép (steel wire garment hangers) nhập khẩu từ Việt Nam
Tháp điện gió - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá
Tháp điện gió - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

05/01/2012

Đây là vụ kiện do Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm Tháp điện gió nhập khẩu từ Việt Nam ngày 18/01/2012.
Ống thép hàn cacbon - Hoa Kỳ khởi kiện chống bán phá giá
Ống thép hàn cacbon - Hoa Kỳ khởi kiện chống bán phá giá

31/10/2011

Đây là vụ kiện do Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp ngày 15/11/2011
Giầy dép - Braxin điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá
Giầy dép - Braxin điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá

06/10/2011

Đây là vụ kiện điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá do Braxin khởi xướng ngày 04/10/2011.
Sợi - Braxin điều tra chống bán phá giá
Sợi - Braxin điều tra chống bán phá giá

25/09/2011

Đây là vụ điều tra chống bán phá giá do Braxin khởi xướng điều tra ngày 12/09/2011
Thép cuộn nguội - Indonesia điều tra chống bán phá giá
Thép cuộn nguội - Indonesia điều tra chống bán phá giá

05/07/2011

Đây là vụ kiện do Indonesia khởi xướng điều tra chống bán phá giá ngày 24/06/2011
Mắc áo bằng thép - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá
Mắc áo bằng thép - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

05/08/2010

Đây là vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá do Hoa Kỳ khởi xướng ngày 22/07/2010.
Máy điều hòa - Achentina điều tra chống bán phá giá
Máy điều hòa - Achentina điều tra chống bán phá giá

17/03/2010

Đây là vụ điều tra chống bán phá giá đối với máy điều hòa Việt Nam do Achentina khởi xướng ngày 16/02/2010.
123456789
Quảng cáo sản phẩm