Chống Bán Phá Giá

Lốp cao su xe máy - Braxin điều tra chống bán phá giá
Lốp cao su xe máy - Braxin điều tra chống bán phá giá

02/07/2012

Đây là cuộc điều tra chống bán phá giá do Bộ Phát triển, Công nghiệp và Ngoại thương Brasil (MIDC) khởi xướng điều tra đối với sản phẩm lốp cao su xe máy nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc và Đài Loan. Vụ việc được khởi xướng điều tra ngày 25/06/2012.
Bật lửa ga - EU điều tra chống bán phá giá
Bật lửa ga - EU điều tra chống bán phá giá

30/06/2012

Đây là vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá do nghi ngờ có hành vi chuyển tải từ hàng hóa Trung Quốc, vụ điều tra do Liên minh Châu Âu khởi xướng ngày 25/06/2012.
Thép cuộn không gỉ - Braxin điều tra chống bán phá giá
Thép cuộn không gỉ - Braxin điều tra chống bán phá giá

27/04/2012

Đây là vụ điều tra chống bán phá giá do Braxin khởi xướng điều tra ngày 13/04/2012 đối với sản phẩm thép cuộn không gỉ nhập khẩu từ Việt Nam, Nam Phi, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Phần Lan và Đài Loan.
Mắc áo bằng thép - Hoa Kỳ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp
Mắc áo bằng thép - Hoa Kỳ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp

30/01/2012

Đây là vụ điều tra chống bán phá giá do Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp ngày 29/12/2011 với sản phẩm mắc áo bằng thép (steel wire garment hangers) nhập khẩu từ Việt Nam
Tháp điện gió - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá
Tháp điện gió - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

05/01/2012

Đây là vụ kiện do Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm Tháp điện gió nhập khẩu từ Việt Nam ngày 18/01/2012.
Ống thép hàn cacbon - Hoa Kỳ khởi kiện chống bán phá giá
Ống thép hàn cacbon - Hoa Kỳ khởi kiện chống bán phá giá

31/10/2011

Đây là vụ kiện do Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp ngày 15/11/2011
Giầy dép - Braxin điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá
Giầy dép - Braxin điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá

06/10/2011

Đây là vụ kiện điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá do Braxin khởi xướng ngày 04/10/2011.
Sợi - Braxin điều tra chống bán phá giá
Sợi - Braxin điều tra chống bán phá giá

25/09/2011

Đây là vụ điều tra chống bán phá giá do Braxin khởi xướng điều tra ngày 12/09/2011
12345678910
Quảng cáo sản phẩm