Chống Bán Phá Giá

Giải quyết tranh chấp số DS449
Giải quyết tranh chấp số DS449

31/12/2013

Hoa Kỳ - Thuế chống bán phá giá và Thuế đối kháng đối với một số sản phẩm của Trung Quốc Nguyên đơn: Trung Quốc Bị đơn: Hoa Kỳ
Giải quyết tranh chấp số DS454
Giải quyết tranh chấp số DS454

31/12/2013

Trung Quốc – Các biện pháp áp đặt thuế chống bán phá giá lên Ống thép đúc không gỉ chất lượng cao (“HP – SSST”) từ Nhật Bản Nguyên đơn: Nhật Bản Bị đơn: Trung Quốc
Trung Quốc điều tra chống bán phá giá đối với chất chloroform
Trung Quốc điều tra chống bán phá giá đối với chất chloroform

08/08/2008

Nước điều tra:Trung Quốc Nước bị điều tra:Cộng đồng châu Âu, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ Sản phẩm bị điều tra:Chloroform
1...1112
Quảng cáo sản phẩm