Bản Tin

Tổng hợp các vụ phòng vệ thương mại liên quan tới Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020
Tổng hợp các vụ phòng vệ thương mại liên quan tới Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020

05/08/2020

Tổng hợp diễn biến các vụ điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại liên quan tới hàng hoá xuất, nhập khẩu Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020
Bản tin Phòng vệ thương mại Quý II/2020
Bản tin Phòng vệ thương mại Quý II/2020

17/07/2020

Thời gian: Quý II/2020

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Bản tin Phòng vệ thương mại Quý I/2020
Bản tin Phòng vệ thương mại Quý I/2020

17/04/2020

Thời gian: Quý I/2020

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Bản tin Phòng vệ thương mại Quý IV/2019
Bản tin Phòng vệ thương mại Quý IV/2019

24/12/2019

Thời gian: Quý IV/2019

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Bản tin Phòng vệ thương mại Quý III/2019
Bản tin Phòng vệ thương mại Quý III/2019

20/10/2019

Thời gian: Quý III/2019

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Bản tin điện tử Phòng vệ thương mại số 19 năm 2019
Bản tin điện tử Phòng vệ thương mại số 19 năm 2019

13/08/2019

Thời gian: Tháng 08/2019

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Bản tin điện tử Phòng vệ thương mại số 18 năm 2019
Bản tin điện tử Phòng vệ thương mại số 18 năm 2019

01/08/2019

Thời gian: Tháng 07/2019

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Bản tin điện tử Phòng vệ thương mại số 17 năm 2019
Bản tin điện tử Phòng vệ thương mại số 17 năm 2019

28/07/2019

Thời gian: Tháng 07/2019

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
1 2 3 4 5 6 7 8