Bản Tin

Bản tin Các vụ kiện Thương mại Quốc tế số 13, tháng 07 năm 2009
Bản tin Các vụ kiện Thương mại Quốc tế số 13, tháng 07 năm 2009

14/09/2009

Chủ đề: "Kiện chống bán phá giá EU - Làm thế nào để giảm thiểu thiệt hại?"
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 11, tháng 5/2009
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 11, tháng 5/2009

12/06/2009

Chủ đề: "Các biện pháp phòng vệ thương mại - Vũ khí tiềm ẩn bảo vệ hàng hóa trong nước"
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 10, tháng 4/2009
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 10, tháng 4/2009

13/05/2009

Chủ đề: "Vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với Bao bì nhựa Việt Nam tại Hoa Kỳ - Phân tích và khuyến nghị giải pháp đối phó cho Hiệp hội và doanh nghiệp nhựa Việt Nam"
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 9, tháng 3/2009
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 9, tháng 3/2009

14/04/2009

Chủ đề: Khởi kiện ra WTO - Một cơ hội cho cả doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam.
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 8, tháng 2/2009
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 8, tháng 2/2009

02/04/2009

Chủ đề: Vụ kiện chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 7, tháng 1/2009
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 7, tháng 1/2009

18/03/2009

Chủ đề: Kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam ở nước ngoài sau hai năm gia nhập WTO.
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 6, tháng 12/2008
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 6, tháng 12/2008

08/01/2009

Chủ đề: Phương pháp tính thuế chống bán phá giá “Zeroing” của Hoa Kỳ.
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 5, tháng 11/2008
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 5, tháng 11/2008

23/12/2008

Chủ đề: Chính sách Thương mại Hoa Kỳ dưới thời Obama – Những phân tích đối với Việt Nam
1...11121314
Quảng cáo sản phẩm