Bảng câu hỏi điều tra vụ việc chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại với thép dây/thép cuộn (AC01.SG04)

04/09/2018 12:00 - 732 lượt xem

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2622/QĐ-BCT kèm Thông báo về việc điều tra về việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép dây/thép cuộn có mã HS: 7213.91.90; 7213.99.90; 7217.10.10; 7217.10.29; 7229.90.99; 9839.10.00; 9839.20.00 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau.

Căn cứ theo quy định tại Điều 75 của Luật Quản lý ngoại thương, bên liên quan trong vụ việc điều tra có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan điều tra và Cơ quan điều tra có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Vì vậy nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị doanh nghiệp cung cấp các thông tin liên quan trong Bản câu hỏi điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất của mình, tất cả các doanh nghiệp có liên quan cần phải trả lời bản câu hỏi một cách đầy đủ nhất có thể. Nội dung trả lời phải được gửi về Cục Phòng vệ thương mại trước 17h00 ngày 28 tháng 9 năm 2018 theo địa chỉ đã nêu rõ trong bản câu hỏi điều tra.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phòng Điều tra Thiệt hại và Tự vệ
Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (+84 24) 7303.7898 (máy lẻ: 126, 125)
Fax: (+84 24) 7303.7897
Email: quynhpm@moit.gov.vn; giangphg@moit.gov.vn

Bản câu hỏi điều tra và phụ lục: xem tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ Thương mại
Quảng cáo sản phẩm