Bánh xe kéo bằng thép - Hoa Kỳ điều tra xem xét phạm vi sản phẩm

07/08/2023 04:21 - 26 lượt xem

Ngày 07 tháng 8 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo khởi xướng điều tra xem xét phạm vi sản phẩm đối với bánh xe kéo bằng thép nhập khẩu từ Việt Nam. Trước đó, ngày 07 tháng 7 năm 2023, Công ty Dexstar, Hoa Kỳ (nguyên đơn trong vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) gốc) đã gửi đơn đến DOC đề nghị điều tra xem xét phạm vi sản phẩm bánh xe kéo bằng thép được hoàn thiện tại Việt Nam từ các cấu phần xuất xứ Trung Quốc có thuộc phạm vi lệnh áp thuế CBPG và CTC mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với sản phẩm tương tự của Trung Quốc không.

 

I. Thông tin liên quan:

 

1. Ngày khởi xướng điều tra: 

- Khởi xướng điều tra phạm vi sản phẩm: 07/08/2023

 

2. Nguyên đơn: Công ty Dexstar (Hoa Kỳ)

 

3. Mặt hàng bị điều tra: Bánh xe bằng thép đường kính từ 12 đến 16.5 inches (Certain Steel Wheels 12 to 16.5 Inches in Diameter from the People’s Republic of China)

 

II. Lịch trình vụ kiện:

 

Ngày (D/M/Y)

Sự kiện

07/08/2023

Thông báo khởi xướng điều tra xem xét phạm vi sản phẩm

 

Tài liệu vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng điều tra xem xét phạm vi sản phẩm
Quảng cáo sản phẩm