Bìa kẹp hồ sơ - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

11/11/2022 08:18 - 187 lượt xem

Ngày 02 tháng 11 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá với sản phẩm bìa kẹp hồ sơ nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ (riêng Ấn Độ bị yêu cầu điều tra thêm chống trợ cấp).

 

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:

 

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 02 tháng 11 năm 2022

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Bìa kẹp hồ sơ có mã HS 4820.30.0040, 4820.30.0020.

 

3. Giai đoạn điều tra: Từ ngày 01 tháng 04 tới ngày 30 tháng 9 năm 2022.

 

Lịch trình điều tra

 

Thời gian

Sự kiện

02/11/2022

Khởi xướng điều tra 

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng điều tra
Quảng cáo sản phẩm