Bìa kẹp hồ sơ - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

02/11/2022 08:18 - 413 lượt xem

Ngày 02 tháng 11 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá với sản phẩm bìa kẹp hồ sơ nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ (riêng Ấn Độ bị yêu cầu điều tra thêm chống trợ cấp) (mã vụ việc A-570-147, A-552-834, A-533-910).

 

I. Một số thông tin chung về vụ kiện:

 

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 02 tháng 11 năm 2022

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Bìa kẹp hồ sơ (Paper File Folders) có mã HS 4820.30.0040, 4820.30.0020.

 

3. Giai đoạn điều tra: Từ ngày 01 tháng 04 tới ngày 30 tháng 9 năm 2022.

 

4. Nguyên đơn: Liên minh các nhà sản xuất bìa kẹp trong nước Hoa Kỳ, gồm hai công ty: Smead Manufacturing Company, and TOPS Products LLC (Hoa Kỳ)

 

5. Quyết định sơ bộ:

Ngày 17/05/2023, USDOC ban hành kết luận sơ bộ, theo đó sản phẩm của Việt Nam bán phá giá tại Hoa Kỳ với biên độ phá giá 324,7%.

 

Sau đó, vào ngày 20/06/2023, USDOC sửa đổi quyết định sơ bộ với biên độ phá giá sửa đổi là:

- Công Ty TNHH Three - Color Stone Stationery (Việt Nam): 93,64%
- Toàn quốc: 233,93% 

 

6. Quyết định cuối cùng:

 

Ngày 5/10/2023, USDOC ban hành kết luận cuối cùng khẳng định hành vi bán phá giá của Việt Nam với biên độ phá giá: 97.52% - 233.93%.

 

Ngày 13/11/2023, ITC ban hành kết luận cuối cùng khẳng định có gây tổn hại trong nước do hành vi bán phá giá sản phẩm bìa kẹp hồ sơ (Paper File Folders)

 

Sau đó, vào ngày 21/11/2023, USDOC quyết định áp thuế CBPG chính thức với mức thuế:

- Việt Nam: 97,52% - 233,93%
- Trung Quốc: 192,7%
- Ấn Độ: 17,22% - 86,01%

 

II. Lịch trình điều tra

 

Thời gian (D/M/Y)

Sự kiện

02/11/2022

Khởi xướng điều tra 

17/05/2023 USDOC ban hành quyết định sơ bộ
20/06/2023 Sửa đổi quyết định sơ bộ
5/10/2023 USDOC ban hành kết luận cuối cùng
13/11/2023 ITC ban hành kết luận cuối cùng
21/11/2023 USDOC quyết định áp thuế CBPG chính thức

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng điều tra
2. Quyết định sơ bộ
3. Sửa đổi quyết định sơ bộ
4. Kết luận cuối cùng
Kết luận cuối cùng của ITC
Quyết định áp thuế CBPG
Quảng cáo sản phẩm