Biện Pháp Tự Vệ

WTO quy định về biện pháp tự vệ ở đâu?
WTO quy định về biện pháp tự vệ ở đâu?

15/08/2008

Các nguyên tắc về việc sử dụng biện pháp tự vệ trong WTO được quy định tại: - Điều XIX GATT 1994; và - Hiệp định về biện pháp tự vệ (Hiệp định SG). Các nước thành viên khi xây dựng pháp luật nội địa về biện pháp tự vệ có nghĩa vụ tuân thủ các nguyên...
 Xác định yếu tố “thiệt hại nghiêm trọng” như thế nào?
Xác định yếu tố “thiệt hại nghiêm trọng” như thế nào?

15/08/2008

Một trong các điều kiện để có thể áp dụng biện pháp tự vệ là phải điều tra chứng minh được rằng ngành sản xuất nội địa phải chịu thiệt hại nghiêm trọng từ việc hàng nhập khẩu tăng ồ ạt.
 Tại sao biện pháp tự vệ được hợp pháp hoá trong WTO?
Tại sao biện pháp tự vệ được hợp pháp hoá trong WTO?

15/08/2008

Được sử dụng để “đối phó” với hành vi thương mại hoàn toàn bình thường (không có hành vi vi phạm pháp luật hay cạnh tranh không lành mạnh) nên về hình thức, việc áp dụng biện pháp tự vệ bị coi là đi ngược lại chính sách tự do hoá thương mại của WTO.
Biện pháp tự vệ chính thức phải đáp ứng điều kiện gì?
Biện pháp tự vệ chính thức phải đáp ứng điều kiện gì?

15/08/2008

Về hình thức tự vệ, WTO không có quy định ràng buộc về loại biện pháp tự vệ được áp dụng. Trên thực tế các nước nhập khẩu thường áp dụng biện pháp hạn chế lượng nhập khẩu (hạn ngạch) hoặc tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hoá liên quan.
 Ngành sản xuất nội địa liên quan trong vụ việc tự vệ được xác định như thế nào?
Ngành sản xuất nội địa liên quan trong vụ việc tự vệ được xác định như thế nào?

15/08/2008

Trong vụ điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ, để xác định được mức độ thiệt hại cần xác định rõ đối tượng bị thiệt hại, tức là xác định phạm vi “ngành sản xuất nội địa liên quan”.
 Doanh nghiệp cần đối phó với các biện pháp tự vệ ở nước ngoài như thế nào?
Doanh nghiệp cần đối phó với các biện pháp tự vệ ở nước ngoài như thế nào?

15/08/2008

Đằng sau việc áp dụng biện pháp tự vệ là việc bảo hộ có điều kiện ngành sản xuất nội địa nước nhập khẩu trước sự gia tăng đột biến của hàng nhập khẩu. Vì vậy, để đối phó với nguy cơ bị áp dụng các biện pháp tự vệ, các doanh nghiệp xuất khẩu cần:
Một mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu không nhiều có thể bị kiện để áp dụng biện pháp tự vệ ở nước ngoài không?
Một mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu không nhiều có thể bị kiện để áp dụng biện pháp tự vệ ở nước ngoài không?

15/08/2008

Theo quy định của WTO, nước nhập khẩu không được tiến hành điều tra và không được áp dụng biện pháp tự vệ đối với nước xuất khẩu là nước đang phát triển và có lượng nhập khẩu sản phẩm liên quan ít hơn 3% tổng nhập khẩu hàng hoá tương tự vào nước nhập khẩu (trường hợp này được xem...
12
Quảng cáo sản phẩm