Các yếu tố cần xem xét khi xác định nguy cơ thiệt hại (threat of injury)?

11/08/2008 12:00 - 2814 lượt xem

Các yếu tố cần xem xét khi xác định nguy cơ thiệt hại bao gồm:

-    tỉ lệ gia tăng đáng kể hàng nhập khẩu được bán phá giá vào nước nhập khẩu và đó là dấu hiệu cho thấy có nhiều khả năng hàng nhập khẩu sẽ gia tăng ở mức lớn;

-    năng lực sản xuất lớn (trong thực tế hoặc trong tương lai gần) của nhà sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan là dấu hiệu cho thấy sẽ có sự gia tăng đáng kể của hàng xuất khẩu được bán phá giá sang thị trường nước nhập khẩu;

-    vấn đề liệu hàng nhập khẩu được nhập với mức giá có tác động làm giảm hoặc kìm hãm đáng kể giá trong nước và có thể làm tăng nhu cầu đối với hàng nhập khẩu thêm nữa hay không;

-    số thực tồn kho của sản phẩm đang bị điều tra;...

Quảng cáo sản phẩm