Các yếu tố cần xem xét khi xác định thiệt hại thực tế (actual injury)?

11/08/2008 12:00 - 1793 lượt xem

Thiệt hại phải được xem xét trên tất cả các yếu tố và chỉ số kinh tế có thể có tác động đến thực trạng của ngành sản xuất, ví dụ:


-    Mức suy giảm thực tế và tiềm ẩn của doanh số, lợi nhuận, sản lượng, thị phần, năng suất, tỷ lệ lãi đối với đầu tư, tỷ lệ năng lực được sử dụng, giá,...;

-    Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trong nước;

-    Các nhân tố ảnh hưởng xấu thực tế hoặc tiềm ẩn đối với quá trình chu chuyển tiền mặt, lượng lưu kho, công ăn việc làm, lương, tăng trưởng, khả năng huy động vốn, nguồn đầu tư...;

-    Độ lớn của biên độ bán phá giá;...

Quảng cáo sản phẩm