Cảnh báo về dự thảo Quy định của EU đối với thực phẩm

27/07/2022 09:57 - 44 lượt xem

Ngày 6/7/2022, EU đã gửi 2 thông báo cho các nước Thành viên WTO để lấy ý kiến góp ý bao gồm G/TBT/N/EU/906 về dự thảo Quy định của Ủy ban từ chối cấp phép cho công bố sức khỏe đối với thực phẩm trừ những công bố liên quan tới giảm nguy cơ bệnh tật cho sự phát triển và sức khỏe của trẻ em và G/TBT/N/EU/907 về Dự thảo Quy định của Ủy ban từ chối cấp phép công bố sức khỏe đối với thực phẩm liên quan tới sự phát triển và sức khỏe của trẻ em. Cụ thể như sau:

 

-    Dự thảo Quy định của Ủy ban ban từ chối cấp phép cho công bố sức khỏe đối với thực phẩm trừ những công bố liên quan tới giảm nguy cơ bệnh tật cho sự phát triển và sức khỏe của trẻ em: Dự thảo này liên quan tới việc từ chối cấp phép cho công bố sức khỏe rằng chất beta-glucans góp phần giảm lượng đường trong máu theo đề nghị của Nestlé do không phù hợp với yêu cầu của Quy định EC 1924/2006 (Chi tiết Dự thảo xem Phụ lục 1 đính kèm).

 

-    Dự thảo Quy định của Ủy ban từ chối cấp phép công bố sức khỏe đối với thực phẩm liên quan tới sự phát triển và sức khỏe của trẻ em: Dự thảo này từ chối cấp phép cho công bố rằng thực phẩm hữu cơ góp phần bảo vệ tế bào và cơ khỏi quá trình oxi hóa theo đề nghị của Viện quốc tế về môi trường và sức khỏe cộng đồng Cộng hòa Síp thuộc trường Đại học Bách khoa Síp do không phù hợp với yêu cầu của Quy định EC số 1924/2006 (Chi tiết Dự thảo xem Phụ lục 2 đính kèm).

 

Cả 02 Dự thảo dự kiến được ban hành vào quý I năm 2023.

 

Dự kiến 02 Dự thảo sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa liên quan sang thị trường EU. Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

 
Các góp ý của doanh nghiệp xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập trước ngày 10/08/2022 qua email hoặc qua đường bưu điện tới:

 

Trung tâm WTO và Hội nhập

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

 

Điện thoại: 024-35771458

 

Email: banthuky@trungtamwto.vn

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp.

 

Bản mềm 02 Dự thảo (Tiếng anh) được đính kèm dưới đây: 

Tải tài liệu
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Quảng cáo sản phẩm