Chống Bán Phá Giá

Giải quyết tranh chấp số DS454
Giải quyết tranh chấp số DS454

31/12/2013

Trung Quốc – Các biện pháp áp đặt thuế chống bán phá giá lên Ống thép đúc không gỉ chất lượng cao (“HP – SSST”) từ Nhật Bản Nguyên đơn: Nhật Bản Bị đơn: Trung Quốc
Giải quyết tranh chấp số DS449
Giải quyết tranh chấp số DS449

31/12/2013

Hoa Kỳ - Thuế chống bán phá giá và Thuế đối kháng đối với một số sản phẩm của Trung Quốc Nguyên đơn: Trung Quốc Bị đơn: Hoa Kỳ
Vụ giải quyết tranh chấp đầu tiên của Việt Nam tại WTO - Tôm nước ấm đông lạnh
Vụ giải quyết tranh chấp đầu tiên của Việt Nam tại WTO - Tôm nước ấm đông lạnh

28/06/2011

Đây là vụ kiện do Việt Nam khởi kiên ngày 01/02/2010, liên quan đến một số biện pháp chống bán phá giá mà Hoa Kỳ áp dụng với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam.
1...1112
Quảng cáo sản phẩm