Đá Granite - Thổ Nhĩ Kỳ điều tra chống lẩn thuế chống bán phá giá

12/12/2014 12:00 - 3521 lượt xem

Ngày 12/12/2014, Tổng vụ Nhập khẩu thuộc Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm đá granite xuất khẩu của Việt Nam. Vụ việc xuất phát từ nghi ngờ của phía Thổ Nhĩ Kỳ có hiện tượng doanh nghiệp Trung Quốc đang cố ý lẩn tránh thuế chống bán phá giá hiện đang áp dụng với sản phẩm này bằng cách gian lận hoặc chuyển sản xuất sang Việt Nam.

1. Một số thông tin về vụ việc:

- Sản phẩm bị điều tra có mã HS 6802.23 và 6802.93.

- Giai đoạn điều tra được xác định từ năm 2010 đến nay.

2. Diến biến vụ việc:

Ngày 12/12/2014, Tổng vụ Nhập khẩu thuộc Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm đá granite xuất khẩu của Việt Nam.
Ngày 17 tháng 02 năm 2016, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành kết luận cuối cùng về vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá với đá granite nhập khẩu từ Việt Nam.

Kết luận điều tra:
Trên cơ sở tài liệu và kết quả thẩm tra tại chỗ, Thổ Nhĩ Kỳ kết luận rằng các nhà sản xuất/xuất khẩu Việt Nam (ngoại trừ hai công ty được xác định là tự tiến hành sản xuất và đã hợp tác điều tra) đã thực hiện hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá mà Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng đối với sản phẩm đá granite nhập khẩu từ Trung Quốc. Do đó, mức thuế chống bán phá giá đang áp dụng với đá granite nhập khẩu từ Trung Quốc (174 USD/tấn) cũng sẽ được áp dụng đối với đá granite nhập khẩu từ Việt Nam, trừ các giao dịch có liên quan đến sản phẩm sản xuất bởi hai công ty này (các giao dịch này phải xuất trình giấy chứng nhận sản xuất). Ngoài ra, những thay đổi về mức thuế chống bán phá giá áp dụng đối với Trung Quốc cũng sẽ được áp dụng đối với Việt Nam.

Quảng cáo sản phẩm