Dây cáp nhôm - Hoa Kỳ điều tra phạm vi sản phẩm và chống lẩn tránh thuế CBPG, CTC

11/10/2023 04:42 - 225 lượt xem

Ngày 11 tháng 10 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã tự khởi xướng điều tra xem xét phạm vi sản phẩm (scope ruling) và điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp (mà Hoa Kỳ áp dụng với sản phẩm từ Trung Quốc) (anti-circumvention) với sản phẩm dây cáp nhôm từ Việt Nam, Campuchia và Hàn Quốc.

 

I. Thông tin liên quan:

 

1. Ngày khởi xướng: Ngày 11 tháng 10 năm 2023

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Dây cáp nhôm (Aluminum Wire and Cable) có mã HS 8544.49.9000 và 8544.42.9090.

 

II. Lịch trình vụ kiện:

Ngày (D/M/Y)

Sự kiện

11/10/2023

Khởi xướng điều tra phạm vi sản phẩm và chống lẩn tránh thuế PVTM

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng
Quảng cáo sản phẩm