Dây hàn - Mexico điều tra chống bán phá giá

10/10/2023 05:29 - 101 lượt xem

Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Bộ Kinh tế Mexico đã thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với dây hàn nhập khẩu từ Việt Nam.

 

I. Một số thông tin liên quan:

 

1. Ngày khởi xướng: Ngày 10 tháng 10 năm 2023

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Dây hàn (micro welding wire) thuộc các mã HS 7229.20.01, 7229.90.99, 8311.10.99, 8311.30.01 và 8311.90.01.

 

3. Thời kỳ điều tra: từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 tới ngày 31 tháng 01 năm 2023.

 

4. Nguyên đơn: Công ty Electrodos Infra, S.A de C.V và Công ty Plásticos y Alambres S.A de C.V

 

II. Lịch trình vụ kiện:

Ngày (D/M/Y)

Sự kiện

10/10/2023

Khởi xướng điều tra CBPG

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng
Quảng cáo sản phẩm