Điều tra chống bán phá giá thép chữ H có nguồn gốc từ Trung Quốc

05/10/2016 12:00 - 1361 lượt xem

Một số thông tin về vụ việc:

- Bên yêu cầu: Công ty TNHH Posco SS Vina

- Giai đoạn điều tra

+ Giai đoạn điều tra hành vi bán phá giá (POI): từ ngày 01/4/2015 đến 31/3/2016.
+ Giai đoạn điều tra thiệt hại của ngành sản xuất trong nước: POI: từ ngày 01/4/2015 đến 31/3/2016; POI-1: từ ngày 01/4/2014 đến 31/3/2015 và POI-2: từ ngày 01/4/2013 đến 31/3/2014.

- Hàng hóa bị điều tra: thép hình H có cấu trúc một thân bụng thẳng ở giữa cùng với hai cánh nằm ngang ở trên và dưới, còn được biết đến như là “dầm thép H”, “dầm thép W” hoặc thép dầm cánh rộng; được phân loại theo mã HS/AHTN 7216.33.00, 7228.70.10 và 7228.70.90.

- Đăng ký tiếp cận thông tin liên quan: trường hợp muốn tiếp cận thông tin lưu hành công khai về vụ việc nêu trên, các tổ chức, cá nhân phải gửi đơn đăng ký làm bên liên quan đến Cơ quan điều tra muộn nhất vào 17h00 ngày 10 tháng 11 năm 2016. Cơ quan điều tra khuyến nghị tất cả các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký làm bên liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích của chính mình theo quy định của pháp luật.

- Thuế chống bán phá giá tạm thời: theo quy định tại Điều 20 Pháp lệnh chống bán phá giá, Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể ra quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với hàng hóa bị điều tra căn cứ vào kết luận sơ bộ của Cơ quan điều tra. 

- Áp dụng thuế chống bán phá giá có hiệu lực trở về trước: Theo quy định tại điều 23 của Pháp lệnh chống bán phá giá, căn cứ kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra, Bộ Công Thương có thể áp dụng thuế chống bán phá giá có hiệu lực trở về trước đối với hàng hóa bị áp thuế trong thời hạn 90 ngày trước khi thuế chống bán phá giá tạm thời có hiệu lực.

 
Nguồn: Phòng Điều tra các vụ kiện phòng vệ thương mại - Cục Quản lý cạnh tranh
Tải tài liệu
Quyết định khởi xướng điều tra
Quảng cáo sản phẩm