Điều tra nhu cầu đào tạo kiến thức về các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế

03/06/2009 12:00 - 2241 lượt xem

Trong thời gian gần đây, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã bị kiện và bị áp thuế chống bán phá giá ở nhiều nước, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng bị kiện. Trong 5 tháng đầu năm 2009, xuất khẩu Việt Nam đã phải đối phó với 4 vụ kiện tại Hoa kỳ, Canada và Ấn Độ, trong đó có vụ kiện chống trợ cấp đầu tiên.

Với tình hình kinh tế thế giới còn khó khăn như hiện nay, dự báo các thị trường xuất khẩu sẽ còn có thể lạm dụng các công cụ này để bảo vệ sản xuất nội địa của họ. Vì lợi ích của từng doanh nghiệp và các ngành sản xuất Việt Nam, rất mong Quý Ban lãnh đạo doanh nghiệp, Hiệp hội, đơn vị tư vấn dành sự quan tâm thích đáng đến vấn đề này, trả lời Bảng câu hỏi đính kèm dưới đây và gửi về cho chúng tôi trước ngày 20/06/2009 theo địa chỉ:

Hội đồng TRC

Hội đồng tư vấn về các biện pháp phòng vệ thương mại

Ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

9 Đào Duy Anh – Hà Nội

Tel : 04-35771458 ; Fax : 04-35771459 ;

Website : www.chongbanphagia.vn

Email : [email protected]; [email protected];

Quảng cáo sản phẩm