Đường mía - Việt Nam điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (AC02.AD13-AS01)

22/09/2021 04:14 - 3403 lượt xem

Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2171/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (chống bán phá giá (CBPG), chống trợ cấp (CTC)) đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan bị cáo buộc lẩn tránh thông qua 05 nước ASEAN gồm: Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar.

 

I. Một số thông tin vụ việc:

 

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 21 tháng 09 năm 2021

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Một số sản phẩm đường mía có mã HS 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91 có nguồn gốc từ Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar và Indonesia.

 

3. Giai đoạn điều tra: từ ngày 21 tháng 09 năm 2021 đến ngày 22 tháng 03 năm 2022.

 

4. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương, Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, Công ty Cổ phần Mía đường 333, Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng

 

5. Quyết định áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế PVTM:

 

Ngày 01/08/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1514/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (CBPG, CTC) đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan bị cáo buộc lẩn tránh thông qua 05 nước ASEAN gồm: Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar.

 

Tên công ty sản xuất, xuất khẩu

Biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

Mức thuế CBPG

Mức thuế CTC

Campuchia

Tất cả các công ty sản xuất, xuất khẩu của Campuchia

42.99%

4.65%

Indonesia

Tất cả các công ty sản xuất, xuất khẩu của Indonesia

42.99%

4.65%

Lào

Tất cả các công ty sản xuất, xuất khẩu của Lào

42.99%

4.65%

Malaysia

Tất cả các công ty sản xuất, xuất khẩu của Malaysia

42.99%

4.65%

Myanmar

Tất cả các công ty sản xuất, xuất khẩu của Myanmar

42.99%

4.65%

 

6. Các đợt rà soát:

Ngày 03 tháng 8 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1989/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp CBPG và CTC đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (mã vụ việc AR01.AD13-AS01). Kết luận điều tra cho thấy có sự thay đổi về mức độ bán phá giá và trợ cấp được nhận của một số nhà sản xuất/xuất khẩu từ Vương quốc Thái Lan đề nghị rà soát, cụ thể như sau:

STT

Tên công ty sản xuất,

xuất khẩu

Tên công ty thương mại liên quan

Mức thuế CBPG

Mức thuế CTC

1

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

- Pacific Sugar Corporation Limited

- Czarnikow Group Limited.

32,75%

0[1]%

2

United Farmer & Industry Co., Ltd.

3

Singburi Sugar Co., Ltd.

4

Mitr Kalasin Sugar Co., Ltd.

5

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.

Siam Sugar Export Corp Ltd.

25,73%

4,65%

6

Thai Multi Sugar Industry Co., Ltd.

7

Baanrai Sugar Industry Co., Ltd.

8

Phitsanulok Sugar Co., Ltd.

9

The Cholburi Sugar & Trading Corp., Ltd.

10

Các công ty khác của Vương quốc Thái Lan

 

42,99%

4,65%

[1] Do biên độ trợ cấp xác định cho nhóm công ty Mirt Phol ở mức dưới 2% nên không áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật Quản lý ngoại thương.

 

II. Lịch trình vụ kiện:

 

Thời gian (D/M/Y)

Sự kiện

21/09/2021

Khởi xướng điều tra chống lẩn tránh (Quyết định số 2171/QĐ-BCT)

25/10/2021

Ban hành Bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu (Hạn nộp: trước 17h00 ngày 01 tháng 12 năm 2021 (giờ Hà Nội)

26/10/2021

Ban hành Bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài (Hạn nộp: trước 17h00 ngày 01 tháng 12 năm 2021 (giờ Hà Nội)

01/08/2022

Ban hành Quyết định số 1514/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại

03/08/2023 Ban hành Quyết định số 1989/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp CBPG và CTC

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm trong tệp dưới đây:

Tải tài liệu
Quyết định số 2171/QĐ-BCT khởi xướng điều tra chống lẩn tránh
Bản câu hỏi cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài
Công văn ban hành Bản câu hỏi cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài
Công văn ban hành Bản câu hỏi cho nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu
Bản câu hỏi cho nhà sản xuất trong nước
Bản câu hỏi cho nhà nhập khẩu
Quyết định 1514/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại
Quyết định số 1989/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp CBPG và CTC
Quảng cáo sản phẩm