Gạch men - Đài Loan điều tra chống bán phá giá

05/11/2020 12:00 - 308 lượt xem

Ngày 28 tháng 10 năm 2020, Bộ Tài chính Đài Loan đã ban hành thông báo khởi xướng điều tra CBPG đối với sản phẩm gạch men (Ceramic tiles) có xuất xứ từ Việt Nam và một số nước.

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 28 tháng 10 năm 2020

2. Nguyên đơn: Hiệp hội Công nghiệp Gốm Đài Loan và Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Champion

3. Mặt hàng bị điều tra: Gạch men (Ceramic tiles – mã HS: 69041000003, 64049000006, 69072100212, 69072100221, 69072100310, 69072100329, 69072100418, 69072100427, 69072100515, 69072100524, 69072100613, 69072100622, 69072100711, 69072100720, 69072100917, 69072100926, 69072200211, 69072200220, 69072200319, 69072200328, 69072200417, 69072200426, 69072200514, 69072200523, 69072200612, 69072200621, 69072200710, 69072200729, 69072200916, 69072200925, 69072300210, 69072300229, 69072300318, 69072300327, 69072300416, 69072300425, 69072300513, 69072300522, 69072300611, 69072300620, 69072300719, 69072300728, 69072300915, 69072300924)

4. Thời kỳ điều tra: 01/10/2019-30/09/2020.

Lịch trình vụ kiện:

Thời gian Sự kiện
28/10/2020 Khởi xướng điều tra chống bán phá giá


Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Thông báo khởi xướng số 1091025423
Mô tả hàng hoá bị điều tra
Mẫu đăng kí tham gia
Quảng cáo sản phẩm