Gạch ốp lát - Argentina điều tra chống bán phá giá

25/08/2016 12:00 - 29095 lượt xem

Ngày 25 tháng 8 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Argentina về việc ngày 18 tháng 8 năm 2016, Bộ Sản xuất Argentina đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá (AD) đối với sản phẩm (tấm) gạch ốp lát nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam.

Một số thông tin về vụ việc:

  1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 18 tháng 8 năm 2016

  2. Sản phẩm bị điều tra: (tấm) gạch ốp lát có mã HS: 6907.90.00 và 6908.90.00

Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:
Quảng cáo sản phẩm