Ghế bọc đệm - Canada điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp

21/12/2020 12:00 - 640 Views

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Cơ quan Biên phòng Canada (CBSA) đã chính thức khởi xướng vụ việc điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với ghế bọc đệm từ Trung Quốc và Việt Nam.
 

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:
 

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 21 tháng 12 năm 2020

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Các loại ghế bọc đệm dùng trong sinh hoạt có mã HS 9401.40; 9401.61 và 9401.71.

 

3. Giai đoạn điều tra: 01/6/2019 - 30/11/2020
 

4. Kết luận sơ bộ:


Canada quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đối với ghế bọc đệm kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2021. Mức thuế chống trợ cấp đối với các doanh nghiệp Việt Nam là từ 0% tới 11,73%. Mức thuế bán phá giá được xác định từ 17,44% tới 89,77%.

 

5. Kết luận cuối cùng:

 

Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA) mới đây đã ban hành kết luận cuối cùng. Trong số 8 doanh nghiệp tham gia hợp tác điều tra, chỉ một doanh nghiệp bị áp thuế chống trợ cấp 3,7%, các doanh nghiệp còn lại không bị áp loại thuế này. Mức thuế chống trợ cấp dành cho các doanh nghiệp không hợp tác là 5,5%.

 

Lịch trình điều tra:

 

Thời gian Sự kiện
21/12/2020 Khởi xướng điều tra
05/05/2021 Canada ban hành kết luận sơ bộ khẳng định có phá giá và trợ cấp, áp thuế chống bán phá giá và chông trợ cấp tạm thời
- Biên độ phá giá: Việt Nam (17,44%-89,77%), Trung Quốc (11,01%-206,36%)
- Biên độ trợ cấp: Việt Nam (0%-11,73%), Trung Quốc (0%-89,54%)
03/08/2021 Canada ban hành Kết luận cuối cùng. Một doanh nghiệp bị áp thuế CTC 3,7%, các doanh nghiệp không hợp tác là 5,5%

 

Hồ sơ vụ việc (tiếng Anh) có trong các file đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Câu hỏi và hướng dẫn của CBSA
2. Kết luận sơ bộ
Kết luận cuối cùng
Quảng cáo sản phẩm