Ghế bọc đệm - Canada điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp

21/12/2020 12:00 - 371 lượt xem

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Cơ quan Biên phòng Canada (CBSA) đã chính thức khởi xướng vụ việc điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với ghế bọc đệm từ Trung Quốc và Việt Nam.
 
Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:
 
1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 21 tháng 12 năm 2020
 
2. Mặt hàng bị điều tra: Các loại ghế bọc đệm dùng trong sinh hoạt có mã HS 9401.40; 9401.61 và 9401.71.
 
3. Giai đoạn điều tra: 01/6/2019 - 30/11/2020
 
Lịch trình điều tra:
 
Thời gian Sự kiện
21/12/2020 Khởi xướng điều tra
 
Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Câu hỏi và hướng dẫn của CBSA
Quảng cáo sản phẩm