Giá để đồ bằng thép - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

15/05/2023 10:49 - 109 lượt xem

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm giá để đồ bằng thép nhập khẩu từ Việt Nam (mã vụ việc A-552-835).

 

I. Một số thông tin vụ việc:

 

1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 15 tháng 5 năm 2023

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Giá để đồ bằng thép không dùng bu-lông được đóng gói sẵn có mã HS 9403.20.0075

 

3. Giai đoạn điều tra: từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023

 

4. Nguyên đơn: Edsal Manufacturing CO., INC. (Hoa Kỳ)

 

5. Kết luận sơ bộ:

 

Vào ngày 09/06/2023, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã ban hành kết luận sơ bộ khẳng định có thiệt hại do bán phá giá.

Vào ngày 29/11/2023, USDOC ban hành kết luận sơ bộ khẳng định có hành vi bán phá giá đối với Việt Nam, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, với biên độ CBPG:

- Việt Nam: 118,66% - 224,94%

- Đài Loan: 9,41% - 78,12%

- Thái Lan: 2,54% - 7,58%

- Malaysia: 0% - 81,12%

- Riêng với Ấn Độ, USDOC xác định không có hành vi bán phá giá đối với nước này

 

II. Lịch trình vụ kiện:

Thời gian (D/M/Y)

Sự kiện

15/05/2023

Khởi xướng điều tra chống bán phá giá

09/06/2023 USITC kết luận sơ bộ khẳng định có thiệt hại do bán phá giá
29/11/2023 USDOC ban hành kết luận sơ bộ

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng điều tra
2. Kết luận sơ bộ của USITC
3. Kết luận sơ bộ USDOC
Quảng cáo sản phẩm