Giá để đồ bằng thép - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

26/05/2023 10:49 - 14 lượt xem

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm giá để đồ bằng thép nhập khẩu từ Việt Nam (mã vụ việc A-552-835).

 

I. Một số thông tin vụ việc:

 

1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 15 tháng 5 năm 2023

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Giá để đồ bằng thép không dùng bu-lông được đóng gói sẵn có mã HS 9403.20.0075

 

3. Giai đoạn điều tra: từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023

 

4. Nguyên đơn: Edsal Manufacturing CO., INC. (Hoa Kỳ)

 

II. Lịch trình vụ kiện:

Thời gian

Sự kiện

15/05/2023     

Khởi xướng điều tra chống bán phá giá

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng điều tra
Quảng cáo sản phẩm