Gia hạn thời gian nộp Bản trả lời câu hỏi điều tra chính thức dành cho nhà sản xuất⁄xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp CBPG đối với sản phẩm tháp điện gió có xuất xứ từ Trung Quốc

15/11/2023 05:01 - 8 lượt xem

Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) đã có Thông báo số 107⁄TB-PVTM ban hành bản câu hỏi điều tra chính thức cho các doanh nghiệp sản xuất⁄xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc AD18. Theo đó, thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra là trước 17h00 ngày 16 tháng 11 năm 2023 (theo giờ Hà Nội).

 

Để tạo điều kiện cho nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài tham gia trả lời đầy đủ bản câu hỏi, căn cứ khoản 2, Điều 35 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra có Thông báo số 178/TB-PVTM ngày 13 tháng 11 năm 2023 về việc gia hạn thời hạn trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc AD18 đến 17h00 ngày 15 tháng 12 năm 2023 (giờ Hà Nội). Sau thời hạn nêu trên, Cơ quan điều tra có thể sử dụng các dữ liệu sẵn có theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.

 

Đối với các nội dung khác, đề nghị các công ty thực hiện theo hướng dẫn trong bản câu hỏi điều tra chính thức được ban hành theo Thông báo số 107/TB-PVTM ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Cơ quan điều tra.

 

Thông tin liên hệ:

 

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Cán bộ phụ trách: chị Bùi Thị Yến Minh

Điện thoại:+84 24 73037898 (số máy lẻ: 111/112)

Email: minhbty@moit.gov.vn

 

Nguồn: Cục Phòng vệ Thương mại

Tải tài liệu
Thông báo gia hạn thời hạn trả lời Bản câu hỏi dành cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài (AD18)
Quảng cáo sản phẩm