Giày da - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006 12:00 - 4844 lượt xem

Đây là vụ kiện do EU khởi xướng, mức thuế chống bán phá giá cuối cùng là 10%.

Ngày 22/12/2009 EU ra quyết định gia hạn áp thuế chống bán phá giá thêm 15 tháng, mức thuế: 10%

Ngày 16/03/2011, Ủy ban Châu Âu ra thông báo chính thức ngừng áp đặt biện pháp chống bán phá giá đối với giày mũ da Việt Nam kể từ ngày 01/04/2011.

Vụ kiện kết thúc.

Một số thông tin liên quan sau khi dừng áp thuế chống bán phá giá:

Ngày 04/02/2016, CJEU đã ban hành phán quyết cho rằng việc quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm giày mũ da nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam bị vô hiệu một phần do Ủy ban Châu Âu đã tiến hành điều tra không phù hợp với quy định liên quan đến đối xử như nền kinh tế thị trường "Market economy treatment - MET" và đối xử riêng rẽ "Individual Treatment - IT" đối với một số doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

Ngày 17/03/2016, ủy ban Châu Âu (EC) đã ban hành thông báo về việc tiến hành rà soát Quyết định số 1472/2006 áp thuế chống bán phá giá đới với sản phẩm giày mũ da (certeain leather footwear) nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam

Hồ sơ vụ kiện có trong các tệp đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1 Thong bao khoi xuong
2 Dieu tra so bo
3 Dieu tra chung cuoc
4 Bang chung NEM
5 Tac dong cua gia tieu thu
6 Q&A
7 Trich dan
8 Thong bao cong khai
9 Quy dinh sau khi het han xem xet
10 Thong bao het han ap dung bien phap chong ban pha gia
Quảng cáo sản phẩm