Giày và đế giày không thấm nước - Canada điều tra chống bán phá giá

26/11/2006 12:00 - 4883 lượt xem

Ngày 7/1/2003, Toà án Thương mại quốc tế Canada (CITT) đã công bố kết luận cuối cùng về vụ Hiệp hội các nhà sản xuất giày Canada (SMAC) kiện các doanh nghiệp Việt Nam bán phá giá giày và đế giày không thấm nước vào thị trường nước này. 

Theo phán quyết "giày và đế giày không thấm nước có nguồn gốc hoặc được xuất khẩu từ Việt Nam không gây tổn hại và cũng không đe dọa ngành sản xuất giày Canada" của CITT, các doanh nghiệp da giày Việt Nam đã thắng kiện.

Như vậy, từ nay mọi biện pháp chống phá giá tạm thời mà Cơ quan Hải quan và Thuế vụ Canada (CCRA) áp đặt hơn 4 tháng qua với mặt hàng giày xuất xứ từ Việt Nam sẽ hoàn toàn bị huỷ bỏ. CCRA còn phải hoàn trả số tiền thuế tính theo mức rất cao mà các công ty nhập hàng từ Việt Nam phải nộp kể từ khi xảy ra vụ kiện: 72% với hàng của 6 doanh nghiệp bị điều tra, và 187% với hàng xuất khẩu của các công ty khác.

Kết quả phán quyết cũng sẽ có hiệu lực với tất cả các doanh nghiệp xuất cùng mặt hàng sang Canada và thuế nhập khẩu sẽ trở về mức bình thường như trước đây, khoảng 20%, tạo thế cạnh tranh vững chắc cho ngành da giày Việt Nam trên thị trường Canada.

Diễn biến vụ kiện

- Ngày 26/4/2002, CCRA bắt đầu điều tra theo đơn kiện của SMAC về hàng xuất khẩu từ Macau, Hong Kong, Việt Nam.

- Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp Việt Nam cùng các ngành liên quan đã phối hợp trả lời 92 câu hỏi, gửi kèm gần 1.000 trang tài liệu về chính sách của Chính phủ, vai trò của cơ quan quản lý với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp... cho CCRA.

- Ngày 9/9/2002, CCRA ra quyết định sơ bộ cho rằng hàng xuất xứ từ Việt Nam  bán phá giá vào Canada, ngay lập tức áp dụng biện pháp tạm thời, cộng thêm mức thuế chống phá giá rất cao (72% và 187%) vào hàng nhập khẩu từ Việt Nam.\

- Ngày 9/12/2002, sau khi điều tra trực tiếp, CCRA kết luận và gửi tới CITT bộ hồ sơ thừa nhận Chính phủ Việt Nam không độc quyền ngoại thương, không trợ cấp trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu giày, nhưng chỉ giảm mức thuế áp dụng từ 72% xuống 25,7%.

- Ngày 7/1/2003, CITT đã ra phán quyết cuối cùng, bác bỏ đơn kiện của SMAC và kết luận các doanh nghiệp Việt Nam không bán phá giá giày và đế giày không thấm nước vào Canada.

Hồ sơ vụ kiện có trong các tệp đính kèm dưới đây:

Quảng cáo sản phẩm