Góp ý Dự thảo 2 Thông tư sửa đổi Thông tư hướng dẫn quy tắc xuất xứ Hiệp định AANZFTA

13/09/2023 06:37 - 28 lượt xem

Ngày 19 tháng 5 năm 2023, Ban Thư ký ASEAN đã có thư điện tử thông báo về việc Ủy ban hỗn hợp của Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand (AANZFTA) thông qua Danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) phiên bản HS 2022 được chuyển đổi từ PSR phiên bản HS 2017 tại Phụ lục 2 Hiệp định trên cơ sở báo cáo của Tiểu bản Quy tắc xuất xứ hàng hóa và Ủy ban Thương mại hàng hóa.

 

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo, xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand (sau đây gọi là "Thông tư"), thay thế Thông tư số 42/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT.

 

Dự kiến dự thảo này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu sang thị trường ASEAN, Úc và New Zealand. Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp cho ý kiến đối với nội dung Dự thảo 2 Thông tư (được đính kèm dưới đây).

 

Các ý kiến của doanh nghiệp xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI qua email hoặc qua đường bưu điện trước ngày 28 tháng 9 năm 2023 tới:

 

Trung tâm WTO và Hội nhập

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-35771458

Email: banthuky@trungtamwto.vn

 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp.

 

Dự thảo được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Dự thảo 2 Thông tư
Phụ lục
Quảng cáo sản phẩm