Hội nghị Chương trình hành động của CP hỗ trợ DN trong thời kỳ hội nhập

15/08/2008 12:00 - 2679 lượt xem

Đơn vị tổ chức: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Thời gian: 10/07/2007

Địa điểm: Tầng 7, VCCI, 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

 

Quảng cáo sản phẩm